Objavljeno 18. siječnja 2023.

Europska komisija predtavila je  prvo izvješće o napretku za novi europski Bauhaus (NEB) u kojem se analiziraju postignuća u prve dvije godine inicijative, kao i prvi alat za procjenu novog europskog Bauhausa, kompas novog europskog Bauhausa. U sklopu novog europskog Bauhausa stvorena je velika zajednica organizacija i građana diljem Europe koji rade na zajedničkoj viziji u kojoj se kombiniraju održivost, uključivost i estetika. Ključne aktivnosti novog europskog Bauhausa, uključujući nagrade za NEB, prvi festival, laboratorij novog europskog Bauhausa, ostvaruju ciljeve i stvorile su transnacionalnu mrežu. Zahvaljujući već dodijeljenim europskim sredstvima u iznosu većem od 100 milijuna eura, u tijeku su mali i veliki projekti novog europskog Bauhausa diljem Europe. Komisija će povećati i financijska sredstva za dodatnih 106 milijuna eura namijenjenih programu Obzor Europa za razdoblje od 2023 do 2024. Godine.

Pokret novog europskog Bauhausa

Inicijativa je postala pokret s aktivnom i rastućom zajednicom iz svih država članica EU-a i šire. S više od 600 službenih partnerskih organizacija u rasponu od mreža na razini EU-a do lokalnih inicijativa, novi europski Bauhaus dopire do milijuna građana. Inicijativa okuplja ljude iz različitih sredina, od umjetnosti i dizajna, kulturnih i kreativnih industrija, ustanova kulturne baštine do edukatora, znanstvenika i inovatora, poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti te građanskih inicijativa.

Od samog početka novi europski Bauhaus potiče i nadahnjuje lokalne, regionalne i nacionalne aktere da pokrenu vlastite inicijative novog europskog Bauhausa. Kako bi omogućila transparentan pristup informacijama o pozivima posvećenima novom europskom Bauhausu, korisnicima i članovima zajednice, Komisija je izradila prikaz novog europskog Bauhausa, sveobuhvatnu bazu podataka u obliku interaktivne karte.

Znatna ulaganja EU-a počinju donositi rezultate

Ciljanim financiranjem iz različitih programa EU-a došlo je do stvarnih rezultata na terenu. Prvih šest demonstracijskih projekata novog europskog Bauhausa financiranih u okviru programa Obzor Europa, opsežnih lokalnih projekata transformacije koji se mogu reproducirati, odabrano je 2022. i započeti su radovi. Sljedećih deset projekata planira se za 2023. u okviru europskih inovativnih mjera kohezijske politike. Zajedno s manjim projektima diljem Europe, više od 100 milijuna eura uloženo je u projekte novog europskog Bauhausa koji se podupiru iz različitih programa višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2022.

Sve države članice uvrstile su novi europski Bauhaus u programe kohezijske politike za razdoblje od 2021. do 2027., čime se otvara put za dodjelu kohezijskih sredstava za projekte koji se temelje na novom europskom Bauhausu.

Kompas novog europskog Bauhausa za usmjeravanje razvoja i procjenu

Komisija danas predstavlja i kompas novog europskog Bauhausa, evaluacijski alat koji pomaže u analizi koliko određeni projekt uključuje pristup novog europskog Bauhausa. Nudi informacije o tome što tri vrijednosti novog europskog Bauhausa, održivost, uključivost i estetika, znače u određenim kontekstima, kako ih se može integrirati i kombinirati s načelima sudjelovanja i interdisciplinarnošću. Na temelju tog kompasa razvit će se detaljniji alati za procjenu, počevši od već dovršenih projekata.

Daljnji koraci

Komisija će nastaviti raditi i na uključivanju novog europskog Bauhausa u programe EU-a, među ostalim u okviru kohezijske politike, te povećanju financiranja inicijative. Više od 106 milijuna eura dodijelit će se namjenskim pozivima za novi europski Bauhaus u sklopu misije i klastera programa Obzor Europa za 2023. i 2024.

U kontekstu Europske godine vještina, nagrada za novi europski Bauhaus za 2023. bit će tematski usmjerena na obrazovanje, a uključit će se i zemlje zapadnog Balkana. Ove će se godine u sklopu novog europskog Bauhausa razviti Akademija za novi europski Bauhaus te se planiraju tečajevi o održivoj gradnji, kružnosti i biomaterijalima kako bi se ubrzala transformacija sektora.

Nastavit će se s tekućim projektima kao što je laboratorij za novi europski Bauhaus, kako bi se novi europski Bauhaus uvrstio u sve politike. NEB smatra i da je jedna od njegovih važnih zadaća povećati prisutnost u zemljama i regijama, uključujući ruralna područja, u kojima je dosad bilo malo aktivnosti novog europskog Bauhausa.

Zahvaljujući Erasmus+ programu DiscoverEU, mladi Europljani uskoro će moći otkriti prekrasne krajolike i gradove u Europi te učiti o projektima novog europskog Bauhausa.

Više informacija

Internetske stranice novog europskog Bauhausa

LinkedIn novog europskog Bauhausa

Instagram novog europskog Bauhausa

Print Friendly, PDF & Email