Objavljeno 11. svibnja 2022.

Komisija je danas donijela novu europsku strategiju za bolji internet za djecu (BIK+) kako bi poboljšala dobno primjerene digitalne usluge te osigurala zaštitu, jačanje položaja i poštovanje svakog djeteta na internetu.

U posljednjih deset godina digitalne tehnologije i način na koji se djeca njima koriste uvelike su se promijenili. Većina djece pametne telefone koristi svakodnevno i gotovo dvostruko više nego prije deset godina. Koriste ih i od mnogo mlađe dobi (vidjeti EU Kids online 2020). Suvremeni uređaji djeci pružaju prilike i koristi jer im omogućuju interakciju, učenje na internetu i zabavu. Međutim, te koristi sa sobom donose rizike kao što su opasnost od izloženosti dezinformacijama, kiberzlostavljanju (vidjeti studiju JRC-a) te štetnim i nezakonitim sadržajima, od čega djeca trebaju biti zaštićena.

Cilje je nove Europske strategije za bolji internet za djecu da internetski sadržaji i usluge budu lako dostupni, dobno primjereni, informativni te izrađeni u najboljem interesu djece.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Svako dijete u Europi zaslužuje napredovati u sigurnom i poticajnom digitalnom okruženju. Novom strategijom želimo djeci omogućiti pristup digitalnim uređajima i vještinama, osobito djeci u ranjivom položaju, boriti se protiv zlostavljanja na internetu te zaštititi svu djecu od štetnih i nezakonitih sadržaja na internetu. To je u skladu s našim temeljnim vrijednostima i digitalnim načelima.

Dubravka Šuica, potpredsjednica za demokraciju i demografiju, izjavila je: Nova strategija za bolji internet za djecu omogućit će djeci jednaka prava na internetu i izvan njega. Nijedno dijete ne smije biti zapostavljeno bez obzira na zemljopisno, ekonomsko i osobno podrijetlo. Svu djecu treba zaštititi, podržati i poštovati na internetu. Ovom strategijom postavljamo i visoke sigurnosne standarde te u cijelom svijetu promičemo jačanje položaja djece i njihovo aktivno sudjelovanje u digitalnom desetljeću.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, rekao je: Digitalno desetljeće Europe nudi sjajne mogućnosti za djecu, no tehnologija sa sobom donosi i rizik. Novom strategijom za bolji internet za djecu omogućujemo im stjecanje kompetencija i alate za sigurno i samopouzdano snalaženje u digitalnom svijetu. Pozivamo sektor da pridonese stvaranju sigurnog i dobno primjerenog digitalnog okruženja za djecu u skladu s pravilima EU-a.

Nova Europska strategija za bolji internet za djecu proširuje Komisijinu sveobuhvatnu strategiju EU-a o pravima djeteta na digitalno područje i odražava digitalno načelo da se mora postići „zaštita i osposobljenost djece i mladih na internetu”.

Donesena je danas zajedno s prijedlogom novog zakonodavstva EU-a za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja.

Nadalje, strategija se oslanja na nedavni bitni okvirni politički dogovor o Aktu o digitalnim uslugama, koji sadržava nove mjere za zaštitu maloljetnika i kojim se internetskim platformama zabranjuje prikazivanje maloljetnicima ciljanih oglasa na temelju izrade profila.

O tim se pitanjima govorilo i na Konferenciji o budućnosti Europe, na kojoj je europski panel građana za vrijednosti i prava pozvao na veću zaštitu maloljetnika na internetu. Poziv je podržala plenarna skupština Konferencije i uvršten je u prijedlog sadržan u završnom izvješću Konferencije koje je izneseno predsjednicima Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije.

Načela i stupovi strategije  

U novoj europskoj strategiji za bolji internet za djecu utvrđuje se vizija digitalnog desetljeća za djecu i mlade koja se temelji na tri ključna stupa:

  1. Sigurna digitalna iskustva za zaštitu djece od štetnih i nezakonitih sadržaja, ponašanja i opasnosti na internetu te kako bi se bolje osjećala u sigurnom i dobno primjerenom digitalnom okruženju.

Da bi digitalni svijet postao sigurno mjesto za djecu i mlade, Komisija će olakšati izradu Unijina kodeksa za dobno primjeren dizajn te će do 2024. zatražiti europsku normu za provjeru dobi na internetu. Proučit će i kako se planirana europska lisnica za digitalni identitet može upotrijebiti za provjeru dobi, poduprijeti brzo prijavljivanje nezakonitih i štetnih sadržaja te se do 2023. pobrinuti da žrtve kiberzlostavljanja mogu dobiti pomoć na jedinstvenom usklađenom broju 116 111.

  • Digitalno osnaživanje kako bi djeca stekla potrebne vještine i kompetencije za donošenje odluka koje se temelje na znanju i informacijama te sigurno i odgovorno izražavanje u internetskom okruženju.

Kako bi potaknula jačanje položaja djece u digitalnom okruženju, Komisija će putem mreže centara za sigurniji internet, koja je okosnica strategije, organizirati kampanje povećanja medijske pismenosti za djecu, nastavnike i roditelje. Na portalu betterinternetforkids.eu ponudit će i module za nastavnike. Mreža centara za sigurniji internet u državama članicama, aktivna na nacionalnoj i lokalnoj razini, povećat će potporu djeci u ranjivom položaju i pomoći im da svladaju problem digitalnog jaza u području vještina.

  • Aktivno sudjelovanje, poštovanje djece tako da im se omogući utjecaj na digitalno okruženje i više aktivnosti pod dječjim vodstvom kako bi se potaknula inovativna i kreativna sigurna digitalna iskustva.

Kako bi se povećalo sudjelovanje djece u digitalnom okruženju, Komisija će, na primjer, poticati iskusniju djecu da drugu djecu poučavaju o mogućnostima i rizicima na internetu te svake dvije godine organizirati evaluaciju strategije pod dječjim vodstvom.

Kako bi se proveli ti ključni stupovi, Komisija poziva države članice i sektor da se uključe i podupru povezane mjere.

Više informacija možete pročitati ovdje

Print Friendly, PDF & Email