Objavljeno 7. prosinca 2021.Ilustracija - digitron i tablica poreza

Komisija pozdravlja današnji dogovor ministara financija EU-a o ažuriranju postojećih pravila kojima se uređuju stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) za robu i usluge. Nova će pravila vladama omogućiti veću fleksibilnost stopa koje mogu primjenjivati i zajamčiti jednako postupanje prema državama članicama EU-a. Istodobno će se ažuriranim zakonodavstvom pravila o PDV-u uskladiti sa zajedničkim prioritetima EU-a kao što su borba protiv klimatskih promjena, potpora digitalizaciji i zaštita javnog zdravlja. Slijedi savjetovanje s Europskim parlamentom o konačnom tekstu.

Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: Današnji jednoglasan dogovor o modernizaciji pravila kojima se uređuju stope PDV-a izvrsna je vijest. Dogovor je rezultat maratonskih pregovora i pokazuje da se zajedničkim europskim snagama sve može kad se hoće. Države članice imat će veću fleksibilnost pri oblikovanju sustava PDV-a tako da odražavaju odluke nacionalnih politika i budu u skladu sa zajedničkim europskim prioritetima: zelenom i digitalnom tranzicijom te, naravno, zaštitom javnog zdravlja.

Više informacija o novim pravilima o stopama PDV-a možete pronaći ovdje

Print Friendly, PDF & Email