Objavljeno 20. rujna 2023.

Europska Komisija donijela je drugo godišnje izvješće o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, instrumenta reformi i ulaganja vrijednog 800 milijardi EUR u središtu instrumenta NextGenerationEU.

U izvješću je opisan napredak ostvaren provedbom Mehanizma za oporavak i otpornost u područjima povećanja gospodarske i socijalne otpornosti država članica i provedbe plana REPowerEU, odgovora EU-a na poremećaje na globalnom energetskom tržištu uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu.

U njemu se ističu prednosti tog jedinstvenog instrumenta koji se temelji na uspješnosti, pri čemu je isplata sredstava EU-a uvjetovana postizanjem dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti kojima se odgovara na posebne izazove i prioritete EU-a država članica.

Izvješće pokazuje i da je ostvaren velik napredak u pogledu transparentnosti i zaštite financijskih interesa EU-a.

Države članice i svi relevantni dionici, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, blisko su surađivali kako bi postigli te rezultate.

Daljnji koraci u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost

Europska Komisija je zaprimila 34 zahtjeva za plaćanje iz 21 države članice i isplatila je 153,4 milijarde eura za provedbu dogovorenih ulaganja i reformi. Vijeće je već donijelo četiri revidirana plana, uključujući poglavlja o planu REPowerEU, a u Komisiji je u pripremi za ocjenjivanje 17 revidiranih planova.

U izvješću se iznose brojni primjeri načina na koji je financiranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost pridonijelo provedbi transformacijskih reformi i ulaganja. Ostvaren je velik napredak u ostvarivanju svih šest stupova politike Mehanizma za oporavak i otpornost. Na taj način Mehanizam za oporavak i otpornost pokreće pozitivne promjene u područjima kao što su klimatska i digitalna tranzicija, socijalno djelovanje, zdravstvena skrb te socioekonomska i institucionalna otpornost. Njezini učinci ne osjećaju se samo u svakoj državi članici, već se njima podupire gospodarska konvergencija te socijalna i teritorijalna kohezija u cijeloj Uniji.

Na primjer, više od 6 milijuna ljudi sudjelovalo je u obrazovanju i osposobljavanju koje se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, 1,4 milijuna poduzeća primilo je potporu, 5,8 milijuna ljudi imalo je koristi od mjera zaštite od katastrofa povezanih s klimatskim promjenama kao što su poplave i šumski požari, a zahvaljujući provedbi planova država članica za oporavak i otpornost potrošnja energije smanjena je za 22 milijuna megavata.

U kontekstu kontinuiranog napretka u uvođenju mjera koje se financiraju Mehanizmom za oporavak i otpornost Eurospka Komisija nastavila je uspješno prikupljati sredstva na tržištima kapitala za financiranje Mehanizma, pri čemu je dosad izdano više od 44 milijarde eura zelenih obveznica instrumenta NextGenerationEU.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email