Objavljeno 24. studenoga 2022.

Europe Direct Koprivničko-križevačke županije pri PORI (Regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije) u suradnji s Deskom Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija, Nacionalnom kontakt točkom programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske i ENTER-om Koprivnica organizira događanje pod nazivom „Inkluzija kao standard europskog društva i kulture“.

Riječ je o hibridnom događanju koje će se održati 5. prosinca 2022. godine od 10:00 do 13:45 sati, u Inkubatoru kreativnih industrija Enter Koprivnica, a za sve zainteresirane koji ne mogu fizički prisustvovati biti će osiguran prijenos panela s primjerima međunarodnih kulturnih projekata putem online platforme, uz prethodnu prijavu.

Prijavu za sudjelovanje osobno ili online možete izvršiti na sljedećem prijavnom obrascu.

PRIJAVNI OBRAZAC

Program događanja možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email