Objavljeno 13. srpnja 2021.Europski građani

Nagrada „Europski građanin” namijenjena je inicijativama koje doprinose europskoj suradnji i promiču zajedničke vrijednosti. Nagrada koju Europski parlament dodjeljuje svake godine namijenjena je građanima ili skupinama koji potiču:

  • Uzajamno razumijevanje i integraciju u EU-u
  • Prekograničnu suradnju kojom se gradi snažniji europski duh
  • Vrijednosti EU-a i temeljna prava

Za nagradu se mogu prijaviti pojedinci, skupine, udruge ili organizacije ili se može nominirati projekt. Nominaciju mogu podnijeti i zastupnici. Više informacija dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email