Objavljeno 9. studenoga 2022.Logo Europske komisije

Predlaže se prelazak na transparentan nadzorni okvir EU-a koji se temelji na riziku i u kojem se zemlje razlikuju na temelju izazova povezanih s javnim dugom. Nacionalni srednjoročni fiskalno-strukturni planovi temelj su predloženog okvira Komisije. Njima bi se u jedinstveni holistički srednjoročni plan integrirali fiskalni, reformski i investicijski ciljevi, uključujući ciljeve za rješavanje makroekonomskih neravnoteža, čime bi se stvorio dosljedan i pojednostavnjen postupak. Države članice imale bi veći manevarski prostor u određivanju smjera fiskalne prilagodbe, čime bi se ojačala  nacionalna odgovornost za njihove fiskalne putanje.

Jedinstveni operativni pokazatelj – neto primarni rashodi, tj. rashodi koji su pod kontrolom države – poslužio bi kao osnova za utvrđivanje smjera fiskalne prilagodbe i provedbu godišnjeg fiskalnog nadzora, čime bi se znatno pojednostavnio okvir.

Za više informacija:

Priopćenje za medije

Pitanja i odgovori: Izgradnja okvira gospodarskog upravljanja prilagođenog budućim izazovima

Komunikacija o smjernicama za reformu okvira o gospodarskom upravljanju EU-a

Priopćenje za medije: Komisija ponovno pokreće reviziju gospodarskog upravljanja EU-a (listopad 2021.)

Priopćenje za medije: Komisija predstavlja reviziju gospodarskog upravljanja EU-a i pokreće raspravu o njegovoj budućnosti (veljača 2020.)

Mehanizam za oporavak i otpornost

Europski semestar

Pakt o stabilnosti i rastu

Postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže

Print Friendly, PDF & Email