Objavljeno 1. prosinca 2021.Sudski čekić

Europska komisija danas je usvojila nekoliko inicijativa za digitalizaciju pravosudnih sustava EU-a koja će povećati njihovu dostupnost i djelotvornost. Opći je cilj tih mjera da digitalna komunikacija postane standardni kanal u prekograničnim sudskim predmetima, čime bi se ostvario jedan od prioriteta navedenih u prošlogodišnjoj Komunikaciji o digitalizaciji pravosuđa

Na današnjem unutarnjem tržištu EU-a odvijaju se brojni prekogranični pravni sporovi između građana i poduzeća. Osim toga, potrebno je da države članice i njihovi pravosudni sustavi ostvare bliskiju suradnju radi djelotvornije borbe protiv prekograničnog kriminala. Istražna tijela i sudovi država članica trebaju međusobno surađivati i podupirati se u istragama i progonu kaznenih djela te sigurno i brzo razmjenjivati informacije i dokaze.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Kriminal se ne zaustavlja na granici, a isto bi trebalo vrijediti i za pravdu. Današnji prijedlozi pomoći će tužiteljima i sucima da brže i učinkovitije surađuju. Moramo na najbolji način iskoristiti digitalne tehnologije kako bismo pravosudnim tijelima, građanima i poduzećima omogućili brzo i sigurno sredstvo za razmjenu informacija. To je od presudne važnosti za lakši i brži pristup pravosuđu.

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders izjavio je: Za učinkovite i kvalitetne pravosudne sustave potrebni su učinkoviti alati. Već imamo brojne instrumente za olakšavanje prekogranične pravosudne suradnje u EU-u. Međutim, neki od njih su zastarjeli i zato ih hitno moramo modernizirati. Pravosudni sustavi moraju biti i otporniji na krize. Sudovi bi trebali moći raditi u svim okolnostima. To je načelo vladavine prava. Opremanje pravosudnih sustava odgovarajućim alatima može pridonijeti postizanju tog cilja. Danas ostvarujemo ambicije Komisije u vezi stvaranja istinski učinkovitog i otpornog europskog područja slobode, sigurnosti i pravde.

Komisija je danas usvojila sljedeće inicijative:

Digitalizacija prekogranične pravosudne suradnje

Prijedlozima o digitalizaciji prekogranične pravosudne suradnje i pristupa pravosuđu u građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima u EU-u nastoje se riješiti dva glavna problema: neučinkovitosti koje utječu na prekograničnu pravosudnu suradnju i prepreke pristupu pravosuđu u prekograničnim građanskim, trgovačkim i kaznenim predmetima.

Uredbom će se:

  • omogućiti strankama da komuniciraju s nadležnim tijelima elektroničkim putem ili da pokrenu sudske postupke protiv stranke iz druge države članice;
  • omogućiti upotreba videokonferencija u usmenim raspravama u prekograničnim građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima, što će ubrzati postupke i smanjiti broj putovanja;
  • omogućiti digitalni prijenos zahtjeva, dokumenata i podataka između nacionalnih tijela i sudova.

Prelazak s današnjeg načina komunikacije koja se i dalje odvija isključivo u papirnatom obliku na elektroničku komunikaciju imao bi pozitivan učinak na okoliš, ali bi omogućio i veliku uštedu vremena te smanjio troškove za poštarinu i papir koji na razini EU-a iznose oko 25 milijuna EUR godišnje.

Digitalna razmjena informacija u slučajevima terorizma

Predviđena su dva prijedloga za učinkovitu borbu protiv terorizma i drugih oblika teškog prekograničnog kriminala. Države članice Eurojustu trenutačno šalju informacije o sudskim postupcima povezanima s terorizmom putem različitih i često nesigurnih kanala, primjerice e-poštom ili na CD-ROM-ovima. Osim toga, Eurojust ima zastarjeli informacijski sustav koji ne može osigurati pravilnu provjeru informacija. Cilj je inicijative modernizirati te prakse. Više o tome pročitajte ovdje.

Print Friendly, PDF & Email