Objavljeno 19. listopada 2021.Prikaz digitalnih medija

Komisija je danas objavila drugi poziv na podnošenje prijedloga za sustav praćenja vlasništva nad medijima koji sufinancira EU. Ovim će se pozivom dopuniti prvi pilot-projekt koji je u tijeku i stvoriti baza podataka o vlasništvu nad medijima u preostalih 12 država članica koje nisu obuhvaćene prvim pozivom. Sustavom praćenja vlasništva nad medijima procjenjivat će se relevantni pravni okviri, kao i rizici za transparentnost vlasništva nad medijima. Također će pokazati potencijalne rizike za medijski pluralizam i pružiti vrijedne informacije za bolje razumijevanje tržišta informativnih medija. Tim će se alatom te informacije staviti na raspolaganje svima putem interaktivne internetske platforme, prikazujući rezultate u formatima prilagođenima potrebama različitih korisnika. Zainteresirani konzorciji koji djeluju u području slobode i pluralizma medija na europskoj, regionalnoj i lokalnoj razini mogu se prijaviti za ovaj poziv do 15. prosinca. Najveći iznos potpore EU-a dodijeljen ovom projektu iznosi 500 000 eura. Ova je inicijativa dio širih nastojanja u području slobode i pluralizma medija, kako je navedeno u akcijskom planu za europsku demokraciju. Na internetu je dostupno je više informacija o tim i drugim pozivima koji se odnose na područje medija.

Print Friendly, PDF & Email