Objavljeno 9. lipnja 2021.Logo Europske komisije

U svojem redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

U nastavku su prikazane ključne odluke Komisije razvrstane prema području politike. Komisija usto zaključuje 239 predmeta u kojima su problemi s određenim državama članicama riješeni bez potrebe za njezinim dodatnim postupanjem. Više informacija o postupku zbog povrede prava EU-a pronađite u najčešćim pitanjima. Pojedinosti o donesenim odlukama možete pronaći u registru odluka o povredama. Lipanjski paket o povredama: ključne odluke (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email