Objavljeno 1. lipnja 2021.Ilustracija putovanja tijekom covid pandemije

Europska komisija danas je predložila ažuriranje Preporuke Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja u EU-u, koje je uvedeno kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19. Budući da se epidemiološka situacija poboljšava, a cijepljenje ubrzava u cijelom EU-u, Komisija predlaže da države članice postupno ublaže mjere koje se odnose na putovanja, pogotovo za osobe koje imaju digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u. Komisija predlaže i ažuriranje zajedničkih kriterija za rizična područja te uvođenje mehanizma „hitnog kočenja” kako bi se spriječilo širenje novih varijanti od interesa ili varijanti koje izazivaju zabrinutost. Prijedlog isto tako sadržava posebne odredbe koje se odnose na djecu kako bi obitelji mogle lakše zajedno putovati i odredbe o standardnom razdoblju valjanosti testova.

Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe, izjavio je: Posljednjih tjedana bilježimo kontinuirani pad novih slučajeva zaraze, zahvaljujući uspješnim kampanjama cijepljenja u EU-u. Paralelno s tim potičemo i cjenovno pristupačne i široko dostupne mogućnosti testiranja. U tom kontekstu države članice postupno ukidaju ograničenja povezana s pandemijom bolesti COVID-19, uključujući i ona koja se odnose na putovanja. Danas predlažemo da države članice usklade postupno ukidanje ograničenja slobodnog kretanja uzimajući u obzir novi zajednički instrument: digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u. Od država članica sad očekujemo da je iskoriste na najbolji mogući način i da se u skladu s preporukom svima omogući slobodno i sigurno kretanje.

Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane, izjavila je: Sloboda kretanja jedno je od najdragocjenijih prava građana EU-a. Potreban nam je usklađen i predvidiv pristup kako bismo građanima mogli dati jasne informacije i kako bi se izbjegli neujednačeni zahtjevi u različitim državama članicama. Cilj nam je da se u predstojećim tjednima naša društva ponovno otvore na siguran i koordiniran način. Zahvaljujući brzom napretku cijepljenja uvjereni smo da ćemo se postupno opet moći sigurno slobodno kretati bez ograničenja. Iako na budućnost gledamo s optimizmom, i dalje moramo biti na oprezu i prije svega voditi računa o zaštiti javnog zdravlja.

Najnovije informacije o zajedničkom pristupu mjerama koje se odnose na putovanja u EU-u, na temelju karte označene bojama koju objavljuje Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC):

Osobe koje su primile sve predviđene doze cjepiva i koje imaju potvrdu o cijepljenju u skladu s digitalnom potvrdom EU-a o COVID-u trebale bi biti izuzete od obveze testiranja ili karantene povezane s putovanjima, i to 14 dana nakon primitka zadnje doze. To bi se trebalo odnositi i na osobe koje su preboljele COVID-19 nakon što prime jednu dozu cjepiva za koje su inače predviđene dvije doze. Ako države članice prihvaćaju dokaz o cijepljenju kako bi ukinule ograničenja slobodnog kretanja i u drugim situacijama, primjerice nakon primanja prve od dvije doze cjepiva, trebale bi pod istim uvjetima prihvatiti potvrde o cijepljenju cjepivima protiv COVID-a 19.

Osobe koje su preboljele COVID-19 i imaju potvrdu u skladu s digitalnom potvrdom EU-a o COVID-u trebale bi biti izuzete od obveze testiranja ili karantene povezane s putovanjima tijekom prvih 180 dana nakon pozitivnog PCR testa.

Osobe koje imaju valjanu potvrdu o testiranju u skladu s digitalnom potvrdom EU-a o COVID-u trebale bi biti izuzete od eventualne obvezne karantene. Komisija predlaže standardno razdoblje valjanosti testova: 72 sata za PCR testove i, ako ih države članice prihvaćaju, 48 sati za brze antigenske testove.

Mehanizam „hitnog kočenja”: države članice trebale bi ponovno uvesti mjere ograničenja putovanja za cijepljene osobe i osobe koje su preboljele COVID-19 ako se epidemiološka situacija brzo pogorša ili ako se zabilježi visoka raširenost varijanti od interesa ili varijanti koje izazivaju zabrinutost.

Pojašnjenje i pojednostavnjenje zahtjeva, ako ih države članice uvedu na temelju svojeg postupka odlučivanja:

  • osobe koje dolaze iz zelenih područja: bez ograničenja,
  • osobe koje dolaze iz narančastih područja: države članice mogle bi zahtijevati testiranje prije putovanja (brzi antigenski test ili PCR test),
  • osobe koje dolaze iz crvenih područja: države članice mogle bi zahtijevati karantenu za osobe koje ulaze u zemlju, osim ako su se testirale prije putovanja (brzi antigenski test ili PCR test),
  • osobe koje dolaze iz tamnocrvenih područja: građane bi trebalo snažno odvraćati od neobveznih putovanja. Zahtjevi u vezi testiranja i karantene i dalje su na snazi.

Kako bi se osiguralo zajedničko putovanje obitelji, maloljetne osobe koje putuju s roditeljima trebale bi biti izuzete od obvezne karantene ako karantena nije obvezna za njihove roditelje, primjerice zato što su već cijepljeni. Djeca mlađa od 6 godina također bi trebala biti izuzeta od testiranja povezanih s putovanjima.

Komisija predlaže prilagodbu pragova na karti ECDC-a s obzirom na epidemiološku situaciju i napredak cijepljenja. Za područja označena narančastom bojom predlaže se povećanje praga 14-dnevne kumulativne stope prijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 s 50 na 75. Slično tome, za crvena područja predlaže se prilagodba tog praga sa sadašnjih 50 – 150 na 75 – 150.

Uz to, Komisija poziva na dodatni angažman kako bi se osiguralo neometano uvođenje digitalne potvrde EU-a o COVID-u. U tu bi svrhu države članice morale maksimalno iskoristiti postojeće mogućnosti u nacionalnom pravu da počnu izdavati digitalne potvrde EU-a o COVID-u i prije stupanja na snagu odgovarajuće Uredbe 1. srpnja. Ako je nacionalnim pravom predviđena provjera potvrda o bolesti COVID-19, nositelji digitalnih potvrda EU-a o COVID-u mogli bi ih već koristiti tijekom putovanja.

Komisija će poduprijeti taj postupak tako što će 1. lipnja pokrenuti najvažniji dio digitalne potvrde EU-a o COVID-u, odnosno pristupnik EU-a za pohranu javnih ključeva potrebnih za provjeru digitalnih potvrda. Budući da se putem pristupnika EU-a neće razmjenjivati nikakvi osobni podaci, države članice mogle bi ga već početi upotrebljavati.

Današnjim prijedlogom Komisije osigurava se i dosljednost s pravilima o neobveznim putovanjima u EU, koje je Vijeće ažuriralo 20. svibnja 2021. Usklađene mjere za olakšavanje putovanja prije ljeta (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email