Objavljeno 28. srpnja 2021.Ilustracija lijekova

Komisija je jučer s farmaceutskim poduzećem Glaxo Smith Kline potpisala okvirni ugovor o zajedničkoj nabavi sotrovimaba (VIR-7831), ispitivane terapije monoklonskim protutijelima, koja je razvijena u suradnji s VIR Biotechnology. To protutijelo dio je prvog portfelja od pet perspektivnih terapeutika koje je Komisija najavila u lipnju 2021. i za njega Europska agencija za lijekove provodi postupovnu ocjenu. Šesnaest država članica EU-a sudjeluje u nabavi za kupnju do 220 000 terapija. Sotrovimab se može upotrebljavati za liječenje pacijenata s blagim simptomima kojima nije potreban dodatni kisik, ali za koje postoji visok rizik da će razviti teži oblik bolesti COVID-19. Studije u tijeku upućuju na to da bi rana terapija mogla smanjiti broj pacijenata koji razviju teži oblik bolesti pa im je zbog toga potrebna hospitalizacija ili prijam u jedinice intenzivne njege. Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: U okviru Strategije za terapeutike protiv bolesti COVID-19 želimo do listopada imati najmanje tri nova odobrena terapeutika. Upravo izvršavamo drugi okvirni ugovor kojim ćemo pacijentima omogućiti terapiju monoklonskim protutijelima. Sigurni i djelotvorni terapeutici će uz cjepiva imati ključnu ulogu u povratku normalnom životu u Europi. Monoklonska protutijela su proteini dobiveni u laboratoriju koji oponašaju sposobnost imunološkog sustava da se bori protiv koronavirusa. Ona se vežu uz protein šiljastih izdanaka i time sprečavaju virus da se veže uz ljudske stanice. Europska komisija sklopila je gotovo 200 ugovora za različite medicinske protumjere u iznosu većem od 12 milijardi eura. Na temelju trenutačnog okvirnog ugovora s poduzećem Glaxo Smith Kline države članice mogu kupiti sotrovimab (VIR-7831) ako ga trebaju i kad ga trebaju nakon što on dobije odobrenje za uporabu u hitnim slučajevima u dotičnoj državi članici ili (uvjetno) odobrenje za stavljanje u promet na razini EU-a od Europske agencije za lijekove. Više informacija dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email