Objavljeno 22. rujna 2021.Ilustracija lijekova

Komisija je s farmaceutskim poduzećem Eli Lilly potpisala okvirni ugovor o zajedničkoj nabavi lijekova na bazi monoklonskih protutijela za liječenje oboljelih od koronavirusa. To je najnoviji razvoj događaja u vezi s prvim portfeljem od pet perspektivnih terapeutika koji je Komisija u lipnju 2021. predstavila u okviru Strategije EU-a za terapeutike protiv bolesti COVID-19. Europska agencija za lijekove trenutačno provodi postupnu ocjenu tog lijeka. U zajedničkoj nabavi do 220 000 doza tog lijeka sudjeluje 18 država članica. Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Više od 73 % odraslog stanovništva EU-a sada je u potpunosti cijepljeno, a taj će postotak i dalje rasti. No cjepiva ne mogu biti naš jedini odgovor na COVID-19. Zaraza se i dalje širi i ljudi obolijevaju. Treba nastaviti raditi na sprečavanju bolesti s pomoću cjepiva, ali i osigurati terapeutike kojima ćemo je liječiti. Danas smo sklopili treći ugovor o nabavi, čime ispunjujemo obvezu preuzetu u okviru Strategije EU-a za terapeutike da olakšamo pristup najsuvremenijim lijekovima za COVID-19. Iako je cijepljenje i dalje najjače sredstvo protiv virusa i njegovih varijanti, terapeutici imaju ključnu ulogu u odgovoru na COVID-19. Njima se spašavaju životi, ubrzava oporavak, smanjuje trajanje hospitalizacije i u konačnici rasterećuju zdravstveni sustavi. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije

Print Friendly, PDF & Email