Objavljeno 1. lipnja 2021.Logo Europske komisije

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) danas je donio tehničko izvješće o cijepljenju adolescenata protiv bolesti COVID-19.U izvješću je niz ključnih elemenata koje je potrebno uzeti u obzir pri razmatranju cijepljenja adolescenata protiv bolesti COVID-19.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Znanost je oduvijek bila vodeće načelo strategije EU-a o cjepivima i pokretanja kampanja cijepljenja, a savjeti i stručno znanje agencija EU-a imali su važnu ulogu u našem radu. Nakon pozitivne ocjene EMA-e, ECDC prati razmatranja utemeljena na dokazima kako bi pružio potporu državama članicama koje razmišljaju o proširenju nacionalnih programa cijepljenja i na adolescente. Međutim, osim odluka vlada, to je u konačnici odluka koju trebaju donijeti roditelji i njihova djeca.

U izvješću se naglašava da bi se takvo cijepljenje trebalo razmatrati u širem kontekstu strategije cijepljenja protiv bolesti COVID-19 za cijelo stanovništvo, uključujući glavne ciljeve, stanje provedbe i prioritete. Prema izvješću, cijepljenje adolescenata koji su izloženi visokom riziku od teškog oblika bolesti COVID-19 trebalo bi smatrati prioritetom kao što je slučaj s drugim dobnim skupinama. Budući da je izrada i provedba strategija cijepljenja u nacionalnoj nadležnosti, u izvješću se navode države članice koje razmatraju mogućnost cijepljenja adolescenata kako bi se poduprle odluke o primjeni cjepiva na toj dobnoj skupini.

Ovo se izvješće temelji na pozitivnom mišljenju Europske agencije za lijekove (EMA) o uporabi cjepiva poduzeća bioNTech i Pfizer za osobe u dobi od 12 do 15 godina te na Komisijinu donošenju izmijenjenog uvjetnog odobrenja za stavljanje na tržište, odražavajući pozitivno mišljenje EMA-e. Države članice stoga sada mogu početi upotrebljavati cjepivo za osobe u dobi od 12 do 15 godina ako tako odluče.

Print Friendly, PDF & Email