Objavljeno 10. svibnja 2021.Logo Europske komisije

Izvršni odbor je 9. svibnja prihvatio poslovnik koji regulira pitanje sastava plenarne skupštine Konferencije o budućnosti Europe te načina njezina rada.

Tekst odobren na Dan Europe 2021. nadopunit će pravila koja određuju na koji će način platforma, paneli i skupština Konferencije preoblikovati prioritete građana, njihova nadanja i interese, u provedive preporuke. Riječ je o dodatku prethodno prihvaćenim pravilima o načinu rada Izvršnog odbora te o sudjelovanju građana.

Isti dan, Europski parlament u Strasbourgu domaćin je inauguracijske svečanosti Konferencije o budućnosti Europe. Pratite uživo ovdje.

Jamstvo da će se doprinos građana uzeti u obzir

Plenarnu skupštinu činit će 108 predstavnika nacionalnih parlamenata, 108 eurozastupnika, 54 predstavnika Vijeća (dvoje iz svake države članice), tri člana Europske komisije, te 108 zastupnika iz svih nacionalnih parlamenata koji će biti potpuno ravnopravni s građanima.

108 građana će sudjelovati u raspravama o idejama koje će se iznijeti na panelima građana i na višejezičnoj platformi: od toga će 80 biti predstavnici europskih panela građana, a najmanje jedna trećina od njih bit će mlađa od 25 godina; zatim 27 predstavnika nacionalnih panela građana ili drugih nacionalnih događaja organiziranih u sklopu Konferencije (po jedan iz svake države članice), te predsjednica Europskog foruma mladih.

Sudjelovat će i 18 predstavnika Odbora regija te Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, te još osmero od strane socijalnih partnera i civilnog društva. Kada se bude raspravljalo o međunarodnoj ulozi EU-a bit će pozvan i Visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku. Moći će se pozivati i predstavnike dionika. Plenarna skupština bit će rodno uravnotežena.

Rasprave će biti tematski strukturirane oko preporuka panela građana te prijedloga prikupljenih na višejezičnoj digitalnoj platformi. Platforma je jedinstveno mjesto na kojem će se prikupljati, analizirati i objavljivati informacije o svim događajima povezanim s Konferencijom. Plenarna skupština će pravovremeno podnijeti prijedlog Izvršnom odboru, koji će sastaviti izvještaj transparentno i u punoj suradnji sa skupštinom. Izvještaj će biti objavljen na digitalnoj platformi.

Konačni ishod Konferencije bit će predstavljen u obliku izvještaja zajedničkom predsjedništvu. Tri institucije u kratkom roku će procijeniti na koji način učinkovito odgovoriti na izvještaj, svaka u okviru svojih nadležnosti i u skladu s Ugovorima.

Supredsjedatelj Izvršnog odbora od strane Parlamenta, Guy Verhofstadt je rekao: „Želimo stvoriti istinski impuls odozdo prema gore. Konferencija treba biti puno više od vježbe slušanja, treba biti način istinskog uključivanja građana u mapiranje naše zajedničke europske budućnosti. Postavljeni su temelji: digitalni i promišljeni demokratski eksperimenti koji nikada ranije nisu bili isprobani na EU razini. Jamčit ćemo da će interesi i prijedlozi građana dobiti politički odgovor. Ovo je nešto novo i uzbudljivo, a počinje danas.“

Portugalska državna tajnica za EU poslove i supredsjedateljica u ime predsjedništva Vijećem EU-a, Ana Paula Zacarias je rekla:  „Dolazeći iz Porta u Strasbourg kako bih proslavila Dan Europe i inauguraciju Konferencije o budućnosti Europe, na pamet su mi pale riječi predsjednika Maria Soaresa iz 1976: promišljanje o Europi i njezinoj budućnosti je stalna zadaća svih Europljana. Zajednički napor koji treba provoditi s poniznošću u svijetlu povijesne važnosti naših zajedničkih ciljeva.“ Potpredsjednica Komisije za demokraciju i demografiju i supredsjedateljica Dubravka Šuica je rekla: „Konferencija je proces bez presedana u EU-u. Stvaramo prostor u kojem građani mogu ravnopravno raspravljati s izabranim predstavnicima kako bi definirali budućnost Europe. To nikad ranije nije bilo isprobano, ali uvjereni smo da će rezultirati jačanjem Europske unije i naše predstavničke demokracije. Nema boljeg datuma to proslaviti od 9. svibnja.“

Print Friendly, PDF & Email