Objavljeno 2. prosinca 2022.Logo Europske komisije

Europski parlament, Vijeće i Komisija sutra će organizirati događanje za povratne informacije kao nastavak Konferencije o budućnosti Europe.

To će događanje biti prilika za tri institucije da objasne kako prate prijedloge nastale tijekom Konferencije i da razmijene informacije s građanima i građankama koji su sudjelovali u europskim panelima te s predstavnicima nacionalnih panela i događanja.

Posljednjih mjeseci tri institucije radile su na ispunjavanju obveze u skladu s prijedlozima Konferencije. Započele su postupak provedbe i praćenja u skladu s nadležnostima na temelju Ugovora EU-a. 49 prijedloga Konferencije uključuje više od 300 mjera o tome kako ih ostvariti, u devet područja, na temelju preporuka europskih i nacionalnih panela građana i građanki, kao i doprinosa nacionalnih događanja, višejezične digitalne platforme i rasprava u okviru devet tematskih radnih skupina i plenarne skupštine.

Priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Print Friendly, PDF & Email