Objavljeno 2. kolovoza 2021.Digitalne platforme

Komisija je objavila četiri nova poziva na podnošenje prijedloga kako bi potaknula razvoj živahne i raznovrsne javne sfere i građanima osigurala pristup pouzdanim informacijama u cijelom EU-u. Jedan poziv namijenjen je digitalnim platformama za višejezično izvještavanje o EU-u, a drugi mreži radio-postaja koje će povećati proizvodnju tih sadržaja. Zatim, pilot-projekt koji će pomoći medijskim mrežama za mlade koje se na društvenim mrežama odlikuju provokativnim sadržajem o aktualnim pitanjima. Nadalje, pripremnim mjerama za medijske platforme poboljšat će se pristup građana pouzdanim informacijama, radio-televizijama i izdavačima.


Ti se pozivi odnose na ukupno 12 milijuna eura sredstava EU-a. Svi financirani projekti imat će punu uređivačku slobodu.

Ovi novi pozivi povezani su s dvama nedavno objavljenima, kojima je cilj bila potpora informativnom sektoru: poziv na novinarsko partnerstvo radi jačanja međusektorske i međunarodne suradnje europskih informativnih medijskih organizacija u okviru novog programa Creative Europe, i poziv koji se financirao kroz program Obzor Europa, a dostupno je na mu je bila pomoći projektima koji se bave inovacijama za medije. Te su inicijative dio šireg plana poticanja slobode, održivosti i pluralizma medija u EU-u, kako je najavljeno u Akcijskom planu za europsku demokraciju i Audiovizualnom akcijskom planu.

Više informacija o tim i ostalim pozivima na podnošenje prijedloga u korist medijskog sektora naći ćete ovdje, a pripremljen je i instrument s pomoću kojega će mediji pronalaziti prilike za financiranje. Novinari mogu naći pomoć na nacionalnoj razini na Creative Europe.

Print Friendly, PDF & Email