Objavljeno 22. listopada 2021.Logo Europske komisije

Prema najavi predsjednice von der Leyen u govoru o stanju Unije 2021. Komisija je danas donijela službeni prijedlog da se 2022. proglasi Europskom godinom mladih. Europi su potrebni vizija, uključenost i sudjelovanje svih mladih u izgradnji bolje budućnosti koja će biti zelenija, digitalnija i uključivija. Ovim prijedlogom mladima se nastoje pružiti bolje i brojnije prilike za budućnost. Komisija je objavila i najnovije izvješće EU-a o mladima u kojem se donosi pregled situacije u pogledu obrazovanja, osposobljavanja, učenja i zapošljavanja mladih Europljana te njihova građanskog i političkog sudjelovanja.

Namjera je Komisija u okviru Europske godine mladih u suradnji s Europskim parlamentom, državama članicama, regionalnim i lokalnim vlastima te dionicima i mladima: 

  • dati potporu i priznanje generaciji koja je podnijela najveću žrtvu tijekom pandemije te joj isticanjem novih perspektiva i prilika koje donose zelena i digitalna tranzicija uliti novu nadu, snagu i povjerenje u budućnost;
  • poticati sve mlade, a osobito mlade s manje mogućnosti, u nepovoljnom položaju, iz ruralnih ili udaljenih područja ili one koji pripadaju ranjivim skupinama, da postanu aktivni građani te pokretači pozitivnih promjena;
  • promicati prilike za mlade koje stvaraju politike EU-a za potporu njihovu osobnom, društvenom i profesionalnom razvoju. Europska godina mladih bit će usko povezana s uspješnom provedbom instrumenta NextGenerationEU koja bi trebala osigurati kvalitetna radna mjesta i prilike za obrazovanje i osposobljavanje te
  • crpiti nadahnuće iz djela, vizija i uvida mladih kako bi se dodatno ojačao i oživio zajednički projekt EU-a, pri čemu će se oslanjati na konferenciju o budućnosti Europe.

Komisija trenutačno razvija svoj program aktivnosti i namjerava pozvati sve zainteresirane strane da doprinesu idejama i prijedlozima. U sljedećim danima u tu će se svrhu početi provoditi anketa na portalu za mlade. Komisija će zajedno s drugim institucijama EU-a, državama članicama, organizacijama civilnog društva i mladima organizirati niz aktivnosti tijekom cijele godine na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te će razmotriti nove inicijative. Te će aktivnosti obuhvaćati pitanja koja najviše okupiraju mlade, u skladu s prioritetima istaknutima u ciljevima za mlade, kao što su ravnopravnost i uključenost, održivost, mentalno zdravlje i dobrobit te kvalitetno zapošljavanje. U njima će sudjelovati i mladi izvan EU-a. Komisija poziva države članice da imenuju nacionalnog koordinatora koji će biti odgovoran za organiziranje njihova sudjelovanja u Europskoj godini mladih.

O prijedlogu Komisije raspravljat će Parlament i Vijeće, a u obzir će se uzeti i mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija. Događanja i prve aktivnosti trebali bi započeti u siječnju.

Više informacija dostupno je u priopćenju za medije.

Print Friendly, PDF & Email