Objavljeno 19. srpnja 2021.Logo Europske komisije

Komisija je danas pokrenula javno savjetovanje o reviziji Direktive o pristupačnosti interneta. Od 23. lipnja 2021. za sve internetske stranice i mobilne aplikacije koje nudi javni sektor u Uniji vrijedi zakonska obveza pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Preostao je još zadnji korak: preispitivanje primjene Direktive u praksi. Zbog toga će se danas pokrenutim savjetovanjem prikupiti povratne informacije od građana, osobito onih s invaliditetom, ali i od poduzeća, internetskih platformi, akademske zajednice, javnih uprava i svih drugih zainteresiranih strana. Samo internetsko savjetovanje bit će pristupačno za čitače zaslona, prevedeno na sve službene jezike EU-a te dostupno u kraćoj verziji jednostavnoj za čitanje, namijenjenoj osobama s kognitivnim teškoćama. Savjetovanje će biti otvoreno do 25. listopada 2021. Rezultati savjetovanja iskoristit će se u preispitivanju Direktive te će pridonijeti poboljšanju njezina učinka na pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija u javnom sektoru. Zaključci preispitivanja bit će objavljeni u pristupačnom obliku u lipnju 2022.

Print Friendly, PDF & Email