Objavljeno 7. studenoga 2022.

Komisija je danas donijela Prijedlog uredbe za povećanje transparentnosti u području kratkoročnog iznajmljivanja smještaja i pomoć javnim tijelima da osiguraju uravnotežen razvoj te djelatnosti kao dijela održivog turističkog sektora.

Iako rezervacije kratkoročnog smještaja donose koristi i iznajmljivačima i turistima, one mogu izazvati zabrinutost u određenim lokalnim zajednicama koje se, na primjer, suočavaju s nedostatkom cjenovno pristupačnog stanovanja. Novim pravilima poboljšat će se prikupljanje i razmjena podataka od iznajmljivača i internetskih platformi. To će zatim poslužiti kao temelj za djelotvorne i razmjerne lokalne politike kojima će se obuhvatiti i prilike i poteškoće povezane sa sektorom kratkoročnog iznajmljivanja.

Nova predložena pravila pridonijet će povećanju transparentnosti u pogledu identifikacije i aktivnosti iznajmljivača u kratkoročnom smještaju i u pogledu pravila koja moraju poštovati te će olakšati registraciju iznajmljivača. Njima će se rješavati i trenutačna rascjepkanost načina na koje internetske platforme razmjenjuju podatke te će se, u konačnici, pomoći u sprječavanju nezakonitih ponuda smještajnih jedinica. Time će se općenito pridonijeti održivijem turističkom ekosustavu i poduprijeti njegova digitalna tranzicija.

Novi zahtjevi za razmjenu podataka za kratkoročno iznajmljivanje

Novim predloženim okvirom:

•  uskladit će se zahtjevi za registraciju iznajmljivača i njihovih nekretnina za kratkoročno iznajmljivanje kad ih uvedu nacionalna tijela: sustavi registracije morat će biti u potpunosti dostupni na internetu i prilagođeni korisnicima;  trebao bi biti propisan sličan skup relevantnih informacija o iznajmljivačima i njihovim nekretninama, odnosno „tko”, „što” i „gdje”; pri ispunjavanju registracije iznajmljivači bi trebali dobiti jedinstven registracijski broj

•  pojasnit će se pravila kako bi se osiguralo prikazivanje i provjera registracijskih brojeva: internetske platforme morat će iznajmljivačima olakšati prikazivanje registracijskih brojeva na svojim platformama; morat će i nasumično provjeravati jesu li iznajmljivači registrirani i prikazuju li točne brojeve; javna tijela moći će suspendirati registracijske brojeve i zatražiti da platforme izbrišu s popisa iznajmljivače koji ne poštuju pravila

•  pojednostavnit će se razmjena podataka između internetskih platformi i javnih tijela: internetske platforme morat će jednom mjesečno automatski podijeliti podatke o broju noćenja i broju gostiju s javnim tijelima; za male platforme i mikroplatforme predviđene su jednostavnije mogućnosti izvješćivanja; javna tijela moći će primati te podatke putem nacionalnih „jedinstvenih digitalnih ulaznih točaka”; to će doprinijeti ciljanom oblikovanju politika

•  omogućit će se ponovna upotreba podataka u agregiranom obliku: podaci dobiveni na temelju ovog prijedloga doprinijet će, u agregiranom obliku, statističkim podacima o turizmu koje izrađuje Eurostat i bit će uključeni u predstojeći europski podatkovni prostor za turizam; s pomoću njih razvijat će se inovativne usluge povezane s turizmom

•  uspostavit će se djelotvoran okvir za provedbu: države članice pratit će provedbu tog okvira za transparentnost i uvesti odgovarajuće kazne za nepoštovanje obveza iz ove Uredbe.

Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager, nadležna za Europu spremnu za digitalno doba izjavila je: „Sektor kratkoročnog iznajmljivanja smještaja potaknut je ekonomijom platformi, ali se ne razvija dovoljno transparentno. Ovim prijedlogom olakšavamo iznajmljivačima i platformama, velikim ili malim, da doprinesu većoj transparentnosti u sektoru. Tim sektorskim pravilima dopunit će se opća pravila iz Akta o digitalnim uslugama, kojima se utvrđuje skup obveza i zahtjeva u pogledu odgovornosti za platforme koje posluju u EU-u. “

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržišteizjavio je:Kratkoročno iznajmljivanje smještaja donosi koristi za iznajmljivače, turiste i turistički ekosustav, ali ne bi trebalo rasti na štetu lokalnih zajednica. Današnjim prijedlogom osigurat će se da lokalna tijela imaju podatke koji su im potrebni za potporu održivom sektoru kratkoročnog iznajmljivanja, borbu protiv nezakonitih ponuda smještajnih jedinica i doprinos uravnoteženom turističkom ekosustavu. Oslanjamo se na okvir Akta o digitalnim uslugama, kojim se od platformi zahtijeva da razmjenjuju podatke i pomažu lokalnim tijelima u osmišljavanju i provedbi razmjernih pravila o kratkoročnom iznajmljivanju.“

Sljedeći koraci

Europski parlament i Vijeće raspravljat će o Prijedlogu Komisije u cilju njegova donošenja.

Nakon donošenja i stupanja na snagu države članice imat će dvije godine za uspostavu potrebnih mehanizama za razmjenu podataka.

Kontekst

Kratkoročno iznajmljivanje smještaja brzo se razvija u EU-u, uvelike potaknuto ekonomijom platformi. Smještajne jedinice za kratkoročno iznajmljivanje čine otprilike četvrtinu ukupnog turističkog smještaja u EU-u i njihov se broj znatno povećava u cijelom EU-u. Taj je trend potvrđen za vrijeme krize uzrokovane bolešću COVID-19: broj rezervacija kratkoročnog smještaja tijekom ljeta 2020. i 2021. bio je iznad razine iz 2018. Osim toga, broj rezervacija u prvoj polovini 2022. povećao se za 138 % u odnosu na isto razdoblje 2021. Kratkoročno iznajmljivanje smještaja postalo je neophodno za turistički ekosustav EU-a, uključujući goste i iznajmljivače, te za mnoge zajednice, stvarajući i prilike i izazove.

Prijedlog uredbe o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja jedna je od glavnih mjera puta tranzicije za turizam, objavljenog u veljači 2022. Prijedlog je najavljen u Komisijinoj strategiji za MSP-ove iz ožujka 2020. u cilju promicanja uravnoteženog i odgovornog razvoja ekonomije suradnje na cijelom jedinstvenom tržištu, uz potpuno poštovanje javnih interesa. 

Njime će se dopuniti i postojeći instrumenti, posebno Akt o digitalnim uslugama, kojim se uređuju internetske platforme, i pravila iz Direktive o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (DAC7).

Više informacija

Prijedlog uredbe o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Ekonomija suradnje

Print Friendly, PDF & Email