Objavljeno 28. rujna 2022.

Azbest je vrlo opasna tvar koja uzrokuje rak. Još je uvijek prisutna u mnogim našim zgradama te je uzročnik mnogih smrtnih slučajeva u EU-u koji se mogu izbjeći. Komisija je danas predstavila sveobuhvatan pristup za unapređenje zaštite građana i okoliša od azbesta te osiguravanje budućnosti bez te opasne tvari. Mjere predstavljene u današnjoj Komunikaciji nadovezuju se na Rezoluciju Europskog parlamenta od 20. listopada 2021. o zaštiti radnika od azbesta. To je u skladu s obvezom iz političkih smjernica predsjednice von der Leyen da se na odgovarajući način odgovori na rezolucije na temelju članka 225. UFEU-a, uz potpuno poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva.

Paket mjera sadržava Komunikaciju o budućnosti bez azbesta, kojom se problem azbesta rješava na sveobuhvatan način, od poboljšanja dijagnoza i liječenja bolesti uzrokovanih azbestom do identifikacije i sigurnog uklanjanja azbesta te obrade otpada koji sadržava azbest. Tu je i Prijedlog izmjene Direktive o izloženosti azbestu na radu s ciljem poboljšanja zaštite radnika znatnim smanjenjem granične vrijednosti za profesionalno izlaganje azbestu. 

Iako su od 2005. u EU-u zabranjeni svi oblici azbesta, on je i dalje prisutan u starijim zgradama te ugrožava zdravlje, osobito kad se oštete materijali koji sadržavaju azbest i udahnu ispuštena vlakna, na primjer prilikom renovacija.

Čak 78 % slučajeva raka priznatih kao profesionalna bolest u državama članicama povezano je s azbestom. Ako se udahnu, azbestna vlakna koja lebde u zraku mogu uzrokovati, na primjer, mezoteliom i rak pluća, pri čemu u prosjeku prođe 30 godina od izlaganja azbestu do pojave prvih znakova bolesti.

Stoga je suzbijanje zdravstvenih rizika povezanih s izlaganjem azbestu neophodno za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša, uz istodobno osiguravanje pristojnih životnih i radnih uvjeta. To je još važnije u kontekstu zelene tranzicije i ambicije EU-a da se poveća stopa obnove zgrada. Obnova će omogućiti poboljšanje zdravstvenih i životnih uvjeta stanovnika te smanjenje računa za energiju. Međutim, povećat će se i rizik od izloženosti azbestu, posebno za građevinske radnike.

Danas predložene mjere dio su preventivnog stupa Europskog plana za borbu protiv raka te će pridonijeti ciljevima europskog zelenog planaAkcijskog plana za nultu stopu onečišćenja i europskog stupa socijalnih prava.

Znatna financijska sredstva EU-a dostupna su za potporu državama članicama u području prevencije, liječenja, obnove i sigurnog uklanjanja azbesta u okviru Mehanizma za oporavak i otpornostEuropskog socijalnog fonda plus i Europskog fonda za regionalni razvoj.

EU će i dalje biti predvodnik u globalnoj borbi protiv azbesta, primjerice u kontekstu Konferencije stranaka Roterdamske konvencije, Međunarodne organizacije rada te skupina G7 i G20.  

Sljedeći koraci

Komisija poziva sve institucije EU-a, države članice, socijalne partnere i druge dionike da ubrzaju provedbu mjera za postizanje EU-a bez azbesta za sadašnje i buduće generacije. O prijedlogu Komisije o izmjeni Direktive o izloženosti azbestu na radu raspravljat će Europski parlament i države članice, a Komisija poziva na brzo odobrenje. Države članice dužne su prenijeti direktivu u nacionalno pravo u roku od dvije godine od njezina donošenja.

Izjave članova Kolegija

Povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit izjavio je: „Prošle smo se godine obvezali odgovoriti na važne pozive na djelovanje iz izvješća Europskog parlamenta o zaštiti radnika od azbesta. Godinu dana kasnije Komisija predstavlja niz mjera koje će omogućiti bolju zaštitu radnika, ali će nas i znatno približiti postizanju cilja Europe bez azbesta. Čak 78 % slučajeva raka priznatih kao profesionalna bolest u državama članicama povezano je s azbestom. Direktivom o izmjeni koju danas predlažemo znatno će se smanjiti razine izloženosti radnika, a poslodavcima će se osigurati osposobljavanje i pružiti smjernice.“

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides dodala je: „Prevencija je učinkovitija od bilo kakvog liječenja raka. Budući da se 40 % slučajeva raka može spriječiti, to je najučinkovitija dugoročna strategija. Mjerama u okviru Europskog plana za borbu protiv raka nastojimo znatno doprinijeti prevenciji raka smanjenjem izloženosti opasnim tvarima, a azbest je jedna od njih. Današnji su prijedlozi još jedan važan rezultat našeg plana za borbu protiv raka i korak naprijed u izgradnji snažne europske zdravstvene unije.“

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori: Prema budućnosti bez azbesta

Informativni članak: Zaštita građana od azbesta

Komunikacija o budućnosti bez azbesta

Prijedlog izmjene Direktive o izloženosti azbestu na radu

Print Friendly, PDF & Email