Objavljeno 5. svibnja 2021.Logo Europske komisije

Europska komisija danas predlaže novi instrument za otklanjanje mogućih štetnih učinaka stranih subvencija na jedinstvenom tržištu. Današnji zakonodavni prijedlog uslijedio je nakon donošenja Bijele knjige u lipnju 2020. i opsežnog postupka savjetovanja s dionicima. Njegov je cilj popuniti regulatornu prazninu na jedinstvenom tržištu, gdje se subvencije vlada trećih zemalja trenutačno uglavnom ne nadziru, dok se subvencije država članica pomno kontroliraju. Novi instrument osmišljen je kako bi se u svakoj situaciji na tržištu učinkovito riješio problem stranih subvencija koje narušavaju tržišno natjecanje i ravnopravne uvjete na jedinstvenom tržištu. Ključan je i za provedbu danas donesene ažurirane industrijske strategije EU-a promicanjem pravednog i konkurentnog jedinstvenog tržišta te stvaranjem uvjeta pogodnih za uspješan razvoj europske industrije.

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja i klaster Europa spremna za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Europa je trgovinska i ulagačka velesila. U EU-u je 2019. vrijednost izravnih stranih ulaganja bila veća od 7 bilijuna eura. Otvorenost jedinstvenog tržišta naša je najveća prednost, no otvoreno tržište najprije mora biti pravedno. Prije više od 60 godina uveli smo sustav nadzora državnih potpora koji sprečava utrkivanje u subvencijama među našim državama članicama, a danas donosimo prijedlog za suočavanje s problemom subvencija trećih zemalja koje narušavaju tržišno natjecanje. U ovim teškim vremena tim je važnije osigurati jednake uvjete na tržištu radi oporavka gospodarstva EU-a.

Izvršni potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis, nadležan za gospodarstvo u interesu građana i trgovinu, izjavio je: nepoštene prednosti ostvarene dodjelom subvencija odavno štete međunarodnom tržišnom natjecanju. Stoga smo odlučili prvenstveno se posvetiti iskorjenjivanju takvih nepoštenih praksi, kojima se narušavaju tržišta i ostvaruju konkurentske prednosti na temelju dodjele potpora, a ne kvalitete i inovativnosti proizvoda. Današnjim se prijedlogom dopunjuje naš trud koji je na međunarodnoj razini uložen u tom pogledu. Njime će se izjednačiti uvjeti unutar EU-a i potaknuti promjena nabolje, dok će tržište ostati otvoreno, što je ključno za našu gospodarsku snagu.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: naše jedinstveno tržište vrlo je konkurentno i privlačno stranim ulagačima i poduzetnicima. Međutim, otvorenost prema svijetu održiva je samo ako svi koji posluju na jedinstvenom tržištu, ulažu u Europi ili sudjeluju u javno financiranim projektima poštuju naša pravila. Danas usavršavamo svoja pravila kako bi se svi poduzetnici natjecali pod jednakim uvjetima i nitko ne bi mogao štetnim stranim subvencijama narušiti te jednake uvjete i konkurentnost Europe. Tako će Europa postati još otpornija. 

Pravila EU-a o tržišnom natjecanju i javnoj nabavi te instrumenti trgovinske zaštite imaju važnu ulogu u osiguravanju pravednih uvjeta za poduzetnike koji posluju na jedinstvenom tržištu. Međutim, nijedan od tih instrumenata ne primjenjuje se na strane subvencije koje poduzetnicima pružaju nepoštenu prednost u stjecanju poduzeća iz EU-a, sudjelovanju u javnim natječajima u EU-u ili obavljanju komercijalnih djelatnosti u EU-u. Primjeri takvih stranih subvencija jesu beskamatni zajmovi i druga financiranja ispod tržišnih uvjeta, neograničena državna jamstva, sporazumi s nultom poreznom stopom ili izravna bespovratna sredstva. Današnji prijedlog popraćen je izvješćem o procjeni učinka u kojem su detaljno objašnjeni razlozi za donošenje predložene uredbe te je opisano nekoliko situacija u kojima strane subvencije mogu narušiti jedinstveno tržište.

Print Friendly, PDF & Email