Objavljeno 9. prosinca 2021.Stop hate

Europska komisija danas predstavlja inicijativu za proširenje popisa kaznenih djela u EU-u na govor mržnje i zločin iz mržnje, kako je predsjednica von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije 2020.

Govor mržnje i zločin iz mržnje, na internetu i izvan njega, naglo su porasli u cijeloj Europi te su postali posebno ozbiljna i zabrinjavajuća pojava. Za rješavanje tog problema potrebno je zajedničko djelovanje na razini EU-a. No, trenutačno ne postoji pravna osnova za kriminalizaciju govora mržnje i zločina iz mržnje na razini EU-a. Potrebno je proširiti postojeći popis kaznenih djela u EU-u utvrđen u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) kako bi se osigurala minimalna zajednička pravila o definiciji kaznenih djela i sankcija primjenjivih u svim državama članicama EU-a. Današnja inicijativa prvi je korak u procesu proširenja popisa kaznenih djela u EU-u. Sljedeći korak bio bi da države članice odobre inicijativu, a zatim Komisija može iznijeti zakonodavni prijedlog. 

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: U Europi nema mjesta za mržnju. Mržnja je u suprotnosti s našim temeljnim vrijednostima i načelima. Djelovanjem EU-a moramo osigurati da se mržnja kriminalizira podjednako u cijeloj Europi.

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders izjavio je: Na izazove govora mržnje i zločina iz mržnje diljem EU-a moramo snažno reagirati sada i u budućnosti. Današnja inicijativa važan je korak prema učinkovitijem europskom odgovoru na takve prijetnje pluralizmu i uključivosti. Nećemo dopustiti da to oslabi našu demokraciju.

Glavni elementi komunikacije:

U današnjoj se inicijativi izlažu osnove za proširenje popisa kaznenih djela u EU-u na govor mržnje i zločin iz mržnje s obzirom na kriterije navedene u članku 83. stavku 1. UFEU-a.

  • Prekogranična dimenzija govora mržnje i zločina iz mržnje: govor mržnje na internetu se brzo širi i dostupan je svima bilo gdje. Ideologije koje stoje iza govora mržnje i zločina iz mržnje mogu se razvijati u međunarodnom okruženju i brzo širiti na internetu. Zločine iz mržnje mogu počiniti mreže čiji se članovi nalaze u različitim zemljama.
  • Govor mržnje i zločin iz mržnje kao posebno područje kriminaliteta: Komisija smatra da su govor mržnje i zločin iz mržnje posebno područje kriminaliteta jer ih oba karakterizira element mržnje usmjerene na osobe ili skupine osoba koje imaju (ili se smatra da imaju) ista zajednička zaštićena obilježja.
  • Govor mržnje i zločin iz mržnje kao područje osobito teškog kriminaliteta: govor mržnje i zločin iz mržnje posebno su teška kaznena djela jer ugrožavaju zajedničke vrijednosti i temeljna prava EU-a, utvrđena u člancima 2. i 6. Ugovora o Europskoj uniji te u Povelji. Štetno utječu na pojedince, njihove zajednice i društvo u cjelini.
  • Razvoj kriminaliteta: govor mržnje i zločin iz mržnje stalno rastu zbog raznih gospodarskih, društvenih i tehnoloških promjena i razvoja. Pandemija bolesti COVID-19 jedan je od čimbenika koji su pridonijeli tom porastu.
  • Proširenje popisa kaznenih djela u EU-u jedina je mogućnost: govor mržnje i zločin iz mržnje države članice u različitoj mjeri kriminaliziraju. Samo se proširenjem popisa zločina u EU-u na govor mržnje i zločin iz mržnje može omogućiti učinkovit i sveobuhvatan kaznenopravni pristup tim pojavama na razini EU-a te pružiti dosljedna zaštita žrtvama takvih kaznenih djela. Sljedeći koraci
Print Friendly, PDF & Email