Objavljeno 23. srpnja 2021.Logo Europske komisije

Nakon što je 1. srpnja na snagu stupio zakonodavni paket o kohezijskoj politici, Komisija je pokrenula novu internetsku stranicu s detaljnim pregledom sredstava za kohezijsku politiku u iznosu od 392 milijarde eura za programsko razdoblje od 2021. do 2027. Države članice trenutačno pripremaju svoje nacionalne sporazume o partnerstvu i detaljne programe potrošnje. Obuhvaćeni su sljedeći fondovi EU-a: Europski fond za regionalni razvoj (uključujući Interreg), Europski socijalni fond plus, Kohezijski fond i Fond za pravednu tranziciju. Početni nacionalni iznosi po fondu mogu se promijeniti zbog znatne fleksibilnosti koju države članice moraju prenijeti s fondova na druge proračunske instrumente. Procjenjuje se da će ukupna potaknuta ulaganja, uključujući nacionalno sufinanciranje, iznositi oko 500 milijardi eura. Konačni iznosi o kojima je odlučeno objavljivat će se kao otvoreni podaci na platformi otvorenih podataka o koheziji kako se sporazumi o partnerstvu i programi budu postupno usvajali.

Print Friendly, PDF & Email