Objavljeno 24. studenoga 2021.Logo Europske komisije

Komisija je objavila prvi poziv na podnošenje projekata u okviru novog instrumenta za ulaganja u međuregionalne inovacije (I3). I3 (Interregional Innovation Investment) je novi instrument za financiranje za razdoblje 2021.–2027. iz kojeg se dodjeljuje 570 milijuna eura za potporu komercijalizaciji i širenju međuregionalnih inovacijskih projekata u zajedničkim prioritetnim područjima pametne specijalizacije. Njime će se potaknuti razvoj europskih lanaca vrijednosti s izraženom kohezijskom dimenzijom jer će najmanje polovina njegova proračuna biti namijenjena slabije razvijenim regijama.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Instrumentom za ulaganja u međuregionalne inovacije iskorištavamo neiskorišteni potencijal snažnije međuregionalne suradnje za inovativniju, konkurentniju i kohezivniju Europsku uniju. Taj će instrument povezati potporu za ulaganja u ključnim europskim prioritetnim područjima kao što su zelena i digitalna tranzicija s najinovativnijim područjima svake europske regije. Zadovoljstvo mi je objaviti da pokretanjem ovog poziva na podnošenje projekata instrument kreće u fazu provedbe.

Instrumentom I3 podupirat će se partnerstva istraživača, poduzeća, civilnog društva i javnih uprava u utvrđivanju i preciziranju zajedničkih područja ulaganja. Podupirat će se i sinergija s djelovanjima u okviru programa Obzor Europa i Programa jedinstvenog tržišta. Prvi poziv na podnošenje prijedloga za I3 vrijedan je 145 milijuna eura i obuhvatit će godine 2021. i 2022. Komisija objavljuje poziv na podnošenje projekata u vrijednosti od 570 milijuna EUR (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email