Objavljeno 13. siječnja 2022.Mladi sa EU zastavom

Komisija je danas kao jednu od prvih konkretnih inicijativa u okviru Europske godine mladih 2022. objavila svoj prijedlog preporuke Vijeća o volontiranju mladih kako bi se omogućile transnacionalne volonterske aktivnosti mladih u okviru programa Europskih snaga solidarnosti ili drugih programa na nacionalnoj razini.

Volontiranje ima važnu ulogu u razvoju vještina i kompetencija mladih ljudi te pronalaženju pozitivnih rješenja društvenih problema. Stoga je cilj predložene preporuke pojačati uključivost, kvalitetu, priznavanje i održivost transnacionalnog volonterstva mladih. Preporukom se nastoje ukloniti preostale prepreke volonterskoj mobilnosti na temelju iskustava tijekom pandemije bolesti COVID-19 i provedbe programa Europskih snaga solidarnosti, koji 2022. obilježava svoju petu obljetnicu.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Od 2017. deseci tisuća mladih Europljana doprinijeli su promjenama sudjelovanjem u volontiranju i projektima Europskih snaga solidarnosti. Današnjom ćemo preporukom poduprijeti i omogućiti daljnje volontiranje za mlade kako bi u još većem broju mogli širiti ideju solidarnosti i nade u cijeloj Europi i izvan nje.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Volontiranje je sve popularnije među mladima koji se žele angažirati u izgradnji bolje i uključivije Europe. Ovom novom inicijativom nastoji se poboljšati kvaliteta volontiranja, ukloniti preostale prepreke prekograničnoj mobilnosti te mladim ljudima omogućiti još više prilika za solidarnost tijekom Europske godine mladih 2022.

U prijedlogu o volontiranju mladih Komisija među ostalim poziva države članice da:

  • osiguraju pristup transnacionalnim aktivnostima solidarnosti kao stvarnu priliku za sve mlade ljude, uključujući one s manje mogućnosti;
  • razmotre mjere kojima bi doprinijele razvoju primjerenog i jasnog zakonodavnog i provedbenog okvira za zdravlje, sigurnost i zaštitu sudionika transnacionalnih volonterskih aktivnosti;
  • promiču visoku razinu kvalitete s organizatorima volonterskih aktivnosti na nacionalnoj razini;
  • pružaju informacije i povećaju razinu informiranosti o pravima volontera;
  • senzibiliziraju javnost o koristima transnacionalnih volonterskih aktivnosti pomoću informiranja i usmjeravanja;
  • promiču suradnju između organizatora transnacionalnih volonterskih aktivnosti na nacionalnoj i europskoj razini;
  • podupiru volonterske aktivnosti kojima se konkretno doprinosi rješavanju pitanja povezanih s klimatskim promjenama i okolišem;
  • razmotre nove trendove i alternativne oblike volontiranja, kao što su digitalno i međugeneracijsko volontiranje.

Komisija je spremna poduprijeti provedbu preporuke pomoću mehanizama i alata suradnje strategije EU-a za mlade i programa EU-a za mlade, kao što su Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Komisija će omogućiti razmjenu znanja među državama članicama i relevantnim partnerima razvojem najbolje prakse u području digitalnog i međugeneracijskog volontiranja te promicanjem prilika za volontiranje i pružanjem informacija o njima putem Europskog portala za mlade. Također će dalje razvijati i promicati postojeće europske alate za validaciju rezultata neformalnog i informalnog učenja (EuropassYouthpass) te podupirati istraživanja i prikupljanje podataka o dugoročnom utjecaju volontiranja.

Više informacija nalazi se ovdje.

Print Friendly, PDF & Email