Objavljeno 7. listopada 2021.Logo Europske komisije

Europska komisija danas je odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected (Zaustavimo (((5G))) – Ostanimo povezani, ali zaštićeni)”. Organizatori inicijative pozivaju Komisiju da predloži propise za bolju zaštitu svih oblika života od određenih navodnih rizika od radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja i mikrovalnog zračenja, da zaštiti od određenih drugih navodnih utjecaja tehnologije 5G na okoliš i s time povezane digitalizacije te da osigura djelotvornu zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju s pomoću tih novih oblika komunikacijske tehnologije, među ostalim od kiberkriminaliteta.

Odluka o registraciji pravne je prirode i njome se ne prejudiciraju konačni pravni i politički zaključci Komisije o ovoj inicijativi ni eventualne mjere koje namjerava poduzeti, ako inicijativa dobije potrebnu potporu.

Budući da ova europska građanska inicijativa ispunjava formalne uvjete utvrđene u relevantnim propisima, Komisija smatra da je pravno prihvatljiva. Komisija u ovoj fazi još nije analizirala meritum prijedlogâ.

Registracija ne znači da Komisija na bilo koji način potvrđuje činjeničnu točnost sadržaja inicijative, koja je isključiva odgovornost skupine organizatora. Niz tvrdnji iznesenih u ovoj inicijativi zapravo je u suprotnosti s brojnim znanstvenim dokazima dostupnima Komisiji i ocjenama Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja, tijela koje ima mandat Svjetske zdravstvene organizacije za procjenu rizikâ za zdravlje.

U sadržaju inicijative izražavaju se samo stajališta skupine organizatora te se ni na koji način ne može smatrati da se u njemu odražavaju stajališta Komisije.

EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA: Komisija odlučila registrirati novu građansku inicijativu (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email