Objavljeno 27. listopada 2021.Pčela na cvijetu

Komisija je danas odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „Call to Action – Environmental protection in all policies” (Poziv na djelovanje – zaštita okoliša u svim politikama). Organizatori inicijative pozivaju Komisiju da predloži pravni akt kako bi se osiguralo da države članice pri donošenju nacionalnih mjera uzimaju u obzir pitanja okoliša. Budući da europska građanska inicijativa ispunjava potrebne uvjete, Komisija smatra da je pravno prihvatljiva. Komisija u ovoj fazi još nije analizirala meritum prijedloga.

Sljedeći koraci

Nakon današnje registracije organizatori mogu početi prikupljati potpise. Ako inicijativa u godinu dana prikupi milijun potpisa iz najmanje sedam država članica, Komisija se treba izjasniti. Može postupiti po zahtjevu ili ga odbiti, ali svoju odluku treba obrazložiti.

Više informacija dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email