Objavljeno 27. listopada 2021.Prikaz poljoprivrednog lanca opskrbe

Komisija je danas objavila izvješće o trenutačnom stanju prenošenja i provedbe Direktive protiv nepoštenih trgovačkih praksi kojim je obuhvaćeno 16 država članica koje su do srpnja 2021. obavijestile Komisiju o potpunom prenošenju. U skladu s člankom 13. Direktive države članice morale su prenijeti Direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo do 1. svibnja 2021. Ukupno 15 od 27 država članica obavijestilo je Komisiju o nacionalnim provedbenim mjerama do 31. srpnja 2021. i potpunom prenošenju Direktive (BG, DK, EL, FI, IE, LV, NL, HR, HU, LU, DE, LT, MT, SE i SK). Iako je Francuska obavijestila Komisiju da je Direktiva tek djelomično prenesena do tog datuma, ona je uključena i u analizu ovog izvješća.

Cilj ove Direktive koja je donesena u travnju 2019. je zaštita poljoprivrednika, organizacija poljoprivrednika i drugih manjih dobavljača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od većih kupaca. Izvješće pokazuje da je 16 država članica općenito slijedilo pristup iz Direktive. Većina njih premašila je minimalnu razinu zaštite za poljoprivrednike i mala poljoprivredno-prehrambena poduzeća utvrđenu Direktivom. Većina država članica proširila je popis nepoštenih trgovačkih praksi iz Direktive ili postrožila zabrane. Države članice općenito slijede sektorski pristup zakonodavstva i primjenjuju zahtjeve na lanac opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. U izvješću se daje pregled trenutačnog stanja prenošenja i provedbe Direktive o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Obuhvaća područje primjene, zabranjene nepoštene trgovačke prakse i provedbene mehanizme koje su odabrale države članice. Više informacija dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email