Objavljeno 6. rujna 2021.The impact of Open Source Software and Hardware on technological independance

Komisija je danas objavila rezultate studije o analizi gospodarskih posljedica softverskih i hardverskih rješenja otvorenog koda na europsko gospodarstvo. Procjenjuje se da su poduzeća sa sjedištem u EU-u 2018. uložila oko milijardu eura u softver otvorenog koda, što je dovelo do pozitivnog učinka na europsko gospodarstvo u iznosu od 65 do 95 milijardi eura.

U studiji se predviđa da bi se povećanjem sredstava uloženih u softver otvorenog koda od 10 % godišnje generiralo dodatnih 0,4 % do 0,6 % BDP-a, kao i osnovalo više od 600 dodatnih poduzeća u području IKT-a u EU-u. Studije slučaja pokazuju da bi javni sektor nabavom softvera otvorenog koda umjesto vlasničkog softvera mogao smanjiti ukupne troškove, izbjeći ovisnost o pružatelju usluga i time povećati digitalnu autonomiju.

U studiji se daje niz konkretnih preporuka za javnu politiku usmjerenu na postizanje digitalno autonomnog javnog sektora, istraživanja i inovacija koje omogućuju europski rast te digitalizirane i konkurentne industrije. Rezultati studije dugoročno bi se mogli upotrijebiti za jačanje dimenzije otvorenog koda u razvoju budućih politika u području softvera i hardvera za industriju EU-a.

Više informacija o studiji dostupno je ovdje. Osim toga, Komisija od listopada 2020. ima vlastitu novu Strategiju za softver otvorenog koda za razdoblje 2020.–2023, kojom se dodatno potiče transformativni, inovativni i suradnički potencijal otvorenog u cilju postizanja ciljeva sveobuhvatne digitalne strategije Komisije i doprinosa programu Digitalna Europa.

Strategija Komisije stavlja poseban naglasak na razmjenu i ponovnu uporabu softverskih rješenja, znanja i stručnosti te na povećanje upotrebe otvorenog koda u informacijskim tehnologijama i drugim strateškim područjima.

Print Friendly, PDF & Email