Objavljeno 29. srpnja 2021.Europe Green Deal

Europska komisija danas je objavila nove tehničke smjernice za pripremu infrastrukturnih projekata za klimatske promjene u razdoblju 2021. – 2027. Smjernice će pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja u buduća ulaganja i razvoj infrastrukturnih projekata od zgrada, mrežne infrastrukture i cijelog niza izgrađenih sustava i imovine. Tako će se europskim institucionalnim i privatnim ulagateljima omogućiti da donose informirane odluke o projektima koji su u skladu s Pariškim sporazumom. Današnje smjernice pomoći će EU-u da provede europski zeleni plan, europski propis o klimi, ali i da mu rashodi budu zeleniji. One su u skladu s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova za 55 % do 2030. i postizanjem klimatske neutralnosti do 2050.; slijede načelo „energetska učinkovitost na prvome mjestu” i načelo „ne nanosi bitnu štetu”; ispunjavaju zahtjeve iz zakonodavnih akata za nekoliko fondova EU-a, i to za program InvestEU, Instrument za povezivanje Europe (CEF), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijski fond (KF) i Fond za pravednu tranziciju (FPT). Priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Print Friendly, PDF & Email