Objavljeno 9. studenoga 2022.Logo Europske komisije

Europska komisija danas je donijela Komunikaciju u kojoj se utvrđuju smjernice za preispitivanje okvira o gospodarskom upravljanju EU-a. Uzimajući u obzir ključne probleme povezane s postojećim okvirom, njima se nastoji ojačati održivost duga i poboljšati održiv i uključiv rast ulaganjima i reformama.

Smjernicama se nastoji osigurati da je okvir što jednostavniji, transparentniji i učinkovitiji, uz veću nacionalnu odgovornost i bolju provedbu, uz istodobno omogućivanje reformi i ulaganja te smanjenje visokih udjela javnog duga na realističan, postupan i održiv način. Na taj bi način reformirani okvir trebao pomoći u izgradnji zelenog, digitalnog i otpornog gospodarstva budućnosti, uz istodobno osiguravanje održivosti javnih financija u svim državama članicama, u skladu s govorom predsjednice von der Leyen o stanju Unije. Današnja Komunikacija nastavak je na informiranje dionika i država članica.

Print Friendly, PDF & Email