Objavljeno 11. listopada 2021.Zastava Europske unije

Na današnjoj konferenciji za medije povodom 19. europskog tjedna regija i gradova 2021. Komisija je dala pregled stanja provedbe pomoći za oporavak za koheziju i europska područja (REACT–EU). U okviru instrumenta REACT-EU odobrena je 34,1 milijarda eura, od čega je 3,5 milijardi isplaćeno u samo četiri mjeseca, što ga čini prvim instrumentom iz paketa NextGenerationEU iz kojeg su isplaćena sredstva za oporavak država članica.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Kohezijska politika bila je predvodnik pomoći u kriznoj fazi pandemije i ponovno je jedna od najvažnijih politika za oporavak EU-a. Instrumentima kohezijske politike građanima je pružena nužna zdravstvena oprema, pomoglo se malim poduzećima i dan je ključan doprinos digitalnoj i zelenoj tranziciji cijelog EU-a. Drago mi je što ta postignuća sve više prepoznaju i europski građani. Teritorij i ljudi moraju ostati u središtu rada na oporavku u državama članicama.

Povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit dodao je: Svaki euro isplaćen iz ESF-a uložen je u ljude. Strukturni i kohezijski fondovi EU-a, a ponajprije program REACT-EU, pokretači su oporavka od pandemije. Zahvaljujući EU-ovoj potpori poduzeća su zadržala radnike, a najpotrebitiji su primili pakete s hranom. To je EU-ova solidarnost na djelu i lijepo je vidjeti da se to ulaganje u ljude i oporavak isplati.

U samo četiri mjeseca odobreno je 86 % raspoloživih sredstava iz instrumenta REACT-EU za ovu godinu. Putem Europskog fonda za regionalni razvoj mobilizirano je 21,7 milijardi eura, putem Europskog socijalnog fonda 12 milijardi eura i putem Fonda europske pomoći za najpotrebitije 410 milijuna eura.

Sredstva iz instrumenta REACT-EU dopunjuju paket Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus (CRII), putem kojeg je mobilizirano više od 21 milijarde eura za ispunjavanje hitnih gospodarskih i socijalnih potreba sektora na koje je najviše utjecala pandemija koronavirusa.

Konkretni primjeri solidarnosti EU-a

Slijedi nekoliko konkretnih primjera potpore koju su ljudi i poduzeća primili putem REACT-EU-a:

  • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR): Portugal je iz EFRR-a primio potporu za kupnju dovoljno cjepiva za više od polovine stanovništva. Slovenija je primila sredstva iz EFRR-a za ugradnju novih IT sustava u zdravstvenom sektoru. U Češkoj se iz EFRR-a financira kupnja nove medicinske opreme koja će regijama pomoći da postanu otpornije na buduće zdravstvene krize. U Švedskoj se iz EFRR-a podupiru mala poduzeća u digitalnoj tranziciji.
  • Europski socijalni fond (ESF): U svim državama članicama provedena su osposobljavanja, obuke i profesionalna usmjeravanja kako bi se ljudima povećale šanse da zadrže posao ili pronađu novi. U Italiji su poduzeća primila subvencije za zapošljavanje kako bi se poduprlo zapošljavanje žena i mladih. Iz ESF-a je isplaćena i potpora za usluge financijskog savjetovanja i za stambeno zbrinjavanje beskućnika.
  • Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD): U Austriji i Rumunjskoj potrebita djeca primila su školski pribor. U Estoniji, Francuskoj, Luksemburgu i drugim državama članicama najpotrebitijima je dostavljena pomoć u hrani kao što su topli obroci i osnovna materijalna pomoć poput higijenskih proizvoda.
Raste informiranost o projektima koje financira EU

Rezultati nove ankete Eurobarometra pokazuju da građani uvelike primjećuju potporu kohezijske politike za oporavak – 69 % ispitanika upoznato je s inicijativama kohezijske politike protiv negativnih posljedica pandemije.

Izvješće pokazuje da je općenita informiranost o projektima koje financira EU u porastu. Prosjek u EU-u sad je 41 %, što je povećanje za 7 postotnih bodova u usporedbi s rezultatima od prije 10 godina. Od ispitanika koji su upoznati s projektima koje financira EU 80 % ih misli da ti projekti imaju pozitivan utjecaj na regije. U samo 4 mjeseca odobrene 34 milijarde EUR za regije i gradove (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email