Objavljeno 5. travnja 2023.

Europska komisija pripremila je kartu projekata financiranih iz Mehanizma za opravaka i otpornost. Karta sadržava primjere projekata (reforma i ulaganja) koji primaju potporu iz Mehanizma za oporavak i otpornost u različitim državama članicama. Sadržava kratak prikaz projekata, s naglaskom na konkretno stanje provedbe i sljedeće korake. Također se preusmjerava na detaljnije informacije koje su trenutačno dostupne na internetu. Karta služi isključivo u informativne svrhe i nije iscrpna baza podataka projekata koji se podupiru Mehanizmom za oporavak i otpornost. Prikaz projekata ne dovodi u pitanje nijednu buduću ocjenu Komisije u kontekstu provjere zadovoljavajućeg ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti u skladu s Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Karta je dokument podložan promjenama koji će se redovito ažurirati. Konkretno, karta će sadržavati informacije o 100 najvećih primatelja sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u različitim državama članicama, kada one postanu dostupne kasnije ove godine, te informacije koje države članice dostave u kontekstu buduće procjene zahtjeva za plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Više informacija o karti nalazi se na poveznici.

Print Friendly, PDF & Email