Objavljeno 24. ožujka 2023.

Europska komisija i Odbor regija 28. ožujka 2023. godine organiziraju konferenciju na visokoj razini Partnerstva za regionalne inovacije (PRI) „Od priručnika do provedbe” kao most između pametne specijalizacije i drugih politika EU-a za promicanje teritorijalne transformacije potaknute inovacijama. 
Konferencija će se održati u Briselu (Berlaymont Building, Piazza, Rue de la Loi 200) te će biti omogućeni prijenos uživo. Prijenos uživo moguće je putem poveznice, te za prijenos nije potrebna prethodna prijava.  

Uz predstavnike regija, povjerenice Gabriel, povjerenika Ferreiru i predsjednika Odbora regije, Alvesa Cordeira, donositelja politika na europskoj, nacionalnoj i teritorijalnoj razini, događaj će okupiti vodeće svjetske stručnjake za inovacije i teritorijalni razvoj. Konferencijom se želi naglasiti potreba Partnerstva za regionalne inovacije, koji omogućavaju brzu, sustavnu transformaciju koja se suočava s današnjim izazovima. 

Brzina i opseg globalnih promjena zahtijevaju sustavnu transformaciju, a time i sustavnu suradnju. U tom kontekstu, PRI okvir, kao most između pametne specijalizacije i drugih politika EU-a za promicanje teritorijalne transformacije potaknute inovacijama, doprinosi:
•    jačanje inovacijskih ekosustava u Europi i
•    stvaranje regionalnih inovacijskih dolina oko strateških područja od zajedničkog interesa za teritorije, uključujući Deep Tech.

Program te više informacija o konferenciji, dostupni su na službenim stranicama događanja.

Partnerstva za regionalne inovacije (PRI) novi su strateški pristup teritorijalnoj transformaciji potaknutoj inovacijama, čiji je cilj povezivanje prioriteta EU-a s nacionalnim planovima i teritorijalnim izazovima i prilikama. Zajednički istraživački centar objavio je prvi „Partnerships for Regional Innovation Playbook”. Četiri države članice, 63 regije, sedam gradova i šest mreža koje su dio pilot projekta zajednički razvijaju i testiraju nove alate i mehanizme upravljanja za integraciju inicijativa i ulaganja u strateška područja i povezivanje prilika i izazova na određenom mjestu s prioritetima EU-a.

Partnerstvo je važan dio političkog okvira EU-a, podupirući provedbu Europskog zelenog plana, programa Obzor Europa, Kohezijske politike te NextGenerationEU. 
Posebna pozornost posvećuje se alatima i mehanizmima upravljanja koji mobiliziraju višestruke izvore financiranja i politike za povećanje učinka i koji mogu pomoći u povezivanju regionalnih i nacionalnih inicijativa s inicijativama EU-a za dvostruku tranziciju.
 

Print Friendly, PDF & Email