Objavljeno 26. svibnja 2021.Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane

Od danas se počinju primjenjivati nova pravila EU-a o medicinskim proizvodima kojima se uspostavlja moderan i čvršći regulatorni okvir za zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti pacijenata. Nova pravila počinju se primjenjivati nakon jednogodišnje odgode zbog dosad nezabilježenih izazova nastalih uslijed pandemije koronavirusa. Pravilima se omogućuje veća dostupnost životno važnih medicinskih proizvoda diljem EU-a. Uredbom su obuhvaćeni medicinski proizvodi u rasponu od zamjenskih kukova do flastera. Njome se povećava transparentnost i usklađuje zakonodavstvo EU-a s tehnološkim napretkom i napretkom u medicinskoj znanosti. Također se poboljšava klinička sigurnost i proizvođačima omogućuje pravedan pristup tržištu.

Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane, izjavila je: Ovo je važan korak naprijed u zaštiti pacijenata diljem Europe. Novim pravilima poboljšava se sigurnost i kvaliteta medicinskih proizvoda te se istodobno osigurava veća transparentnost za pacijente i manje administrativno opterećenje za poduzeća. Zakonodavstvom će se ojačati inovacije i naša međunarodna konkurentnost te ćemo osigurati da smo spremni za sve nove izazove. Priopćenje za medije i najčešća pitanja i odgovori dostupni su na internetu.

Print Friendly, PDF & Email