Objavljeno 21. studenoga 2022.

Komisija je danas objavila izvješće o napretku u uspostavi europskog prostora obrazovanja. U izvješću se analiziraju aktualne inicijative i trendovi EU-a u postizanju ciljeva EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja te se utvrđuju zadaće prije ključne etape 2025. U Pregledu obrazovanja i osposobljavanja priloženom ovom izvješću za svaku državu članicu naveden je napredak u ostvarivanju ciljeva na razini EU-a: rano napuštanje školovanja smanjuje se, a povećava tercijarno obrazovanje i sudjelovanje u ranom i predškolskom odgoju. No tu su i znakovi upozorenja koji pozivaju na dugoročnije sustavne napore kako bi se poboljšala jednakost u obrazovanju i riješio strukturni problem nedostatka nastavnika.

Inicijative u sklopu europskog prostora obrazovanja podrška su mjerama koje poduzimaju države članice. Združeni nacionalni i EU-pristup bio je posebno učinkovit u suočavanju s novim izazovima tijekom protekle dvije godine: za pandemije bolesti COVID-19 i prihvaćanja učenika i nastavnika izbjeglih iz Ukrajine radi ruske ratne agresije. Ojačani strateški okvir za povezivanje država članica i ključnih dionika omogućio je udruživanje znanja i resursa, organiziranu razmjenu dobre prakse i konkretna rješenja.

Više informacija

Priopćenje za medije

Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2022. – Hrvatska

Izvješće o napretku u području europskog prostora obrazovanja

Print Friendly, PDF & Email