Objavljeno 26. listopada 2021.Vjetroelektrane

Tijekom 2020., obilježene gospodarskim padom uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19, obnovljivi izvori energije prvi su put premašili fosilna goriva kao glavni izvor energije u EU-u, a emisije stakleničkih plinova manje su za 31 % u odnosu na razine iz 1990. Komisija je danas donijela izvješća o stanju energetske unije za 2021., u kojima je analiziran napredak koji je EU ostvario u prelasku na čistu energiju gotovo dvije godine nakon pokretanja europskog zelenog plana. Iako postoji niz ohrabrujućih trendova, bit će potrebni veći napori kako bi se do 2030. postigao cilj smanjenja neto emisija za najmanje 55 % i do 2050. ostvarila klimatska neutralnost, a podaci će se morati pažljivo analizirati sljedeće godine kako bi se uočili dugoročniji trendovi nakon pandemije. Izvješće o energetskoj uniji popraćeno je prilogom o energetskim subvencijama u EU-u i Izvješćem o napretku konkurentnosti u području tehnologija za čistu energiju. Osim toga, Komisija je donijela tri izvješća o napretku klimatskih politika EU-a u 2020., Izvješće o napretku mjera klimatske politike EU-a, Izvješće o tržištu ugljika i Izvješće o kakvoći goriva. Više informacija dostupno je u priopćenju za medije o stanju energetske unije, priopćenju za medije o izvješćima o klimi i pitanjima i odgovorima.

Print Friendly, PDF & Email