Objavljeno 16. prosinca 2022.

Europski parlament pokrenuo je projekt „Gradimo Europu s lokalnim dionicima“ koji je usmjeren na gradnju mreže u EU-u lokalno izabranih predstavnika u svim državama članicama dok mu je svrha predstavljanje EU-a na terenu.

Europska komisija zadužena je za provedbu projekta koji provodi u bliskoj suradnji s Europskim odborom regija.

Projekt će lokalnim dionicima omogućiti suradnju i širenje informacija o pitanjima EU-a koja se tiču lokalnog stanovništva na lokalnoj razini. Također će pomoći u povećanju angažmana te umrežavanju na europskoj razini kroz studijske posjete institucijama Europske unije.

Kako bi se uspostavila mreža, Europska Komisija objavila je poziv za podnošenje prijava za lokalne vlasti (općine, pokrajine, županije ili regije) koje žele postati partneri Komisije u predstavljanju EU-a na terenu imenovanjem lokalno izabranog predstavnika za člana mreže „Gradimo Europu s lokalnim dionicima”.

Cilj ovog partnerstva pomoći je i potaknuti lokalne predstavnike da objektivno prezentiraju politike, djelovanje i inicijative EU-a svojoj izbornoj jedinici te promiču razgovor i raspravu o tim politikama, djelovanjima i inicijativama.

Prednosti sudjelovanja u partnerstvu su:

  • povlašteni pristup službenim izvorima komunikacije EU-a na nacionalnim jezicima, komunikacijskom materijalu, seminarima na internetu i izvan njega te drugim oblicima informacija, koji omogućuju članovima interakciju s građanima o pitanjima EU-a;
  • pristup prioritetnim posjetima Centru za posjetitelje Europske komisije u Bruxellesu, fizičkim ili digitalnim, organiziranim na njihovom jeziku, kada je to moguće;
  • vidljivosti aktivnosti članova koje se poduzimaju u kontekstu mreže na razini EU-a;
  • pristup aktivnoj mreži kolega putem namjenske internetske platforme s ostalim sudionicima mreže;
  • povlašteni pristup mnoštvu mreža EU-a, uključujući više od 420 centara EUROPE DIRECT prisutnih u gotovo svim regijama EU-a.

Partnerstvo vrijedi cijelo vrijeme trajanja mreže dok se vrijeme trajanja mreže, uspostavljene kao pilot projekt, procjenjuje na najmanje 2 godine.

Prijave su otvorene od 20. lipnja 2022. godine a rok za prijavu u partnerstvo otvoren je trajno, odnosno do završetka provedbe projekta.

Više informacija o prijavama dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email