Objavljeno 7. prosinca 2022.

Komisijino tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA) i Centar SZO-a za informacije o pandemijama i epidemijama dogovorili su jačanje suradnje u području protumjera radi sprečavanja, otkrivanja i pripreme brzog odgovora na ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju. To je uslijedilo nakon predstavljanja Globalne strategije EU-a za zdravlje i sporazuma između Komisije i Svjetske zdravstvene organizacije o jačanju suradnje u borbi protiv globalnih prijetnji zdravlju.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Tijekom pandemije bolesti COVID-19 saznali smo koliko je važno da svi ključni akteri surađuju kako bi bili bolje pripremljeni i spremni za brz odgovor na zdravstvene krize. U okviru nove globalne strategije za zdravlje EU će raditi na podupiranju novog globalnog zdravstvenog poretka kako bi se bolje suzbile prijetnje zdravlju. Suradnjom HERA-e i centra SZO-a pridonijet će se jačanju globalne zdravstvene sigurnosti snažnijim angažmanom EU-a i međunarodnom suradnjom u području medicinskih protumjera.

HERA i centar SZO-a surađivat će u okviru europske zdravstvene unije, u područjima provedbe uredbe o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i proširenom mandatu ECDC-a. Surađivat će u izradu planova rada i istraživačkih planova kako bi se bolje razmotrili odgovarajući programi te istraživanjima i razvoju naprednih medicinskih protumjera i povezanih tehnologija.

Sporazum između HERA-e i centra SZO-a utvrđen je administrativnim dogovorom koji je operativan pet godina od datuma potpisivanja. Postat će dio šire suradnje EU-a i SZO-a u borbi protiv prijetnji zdravlju.

Print Friendly, PDF & Email