Objavljeno 24. lipnja 2021.European Innovation Council Equity Fund

Europska komisija danas je najavila drugi krug izravnih vlasničkih ulaganja putem Fonda Europskog vijeća za inovacije (EIC). Otkad je pokrenut 2020., Fond EIC-a odobrio je 111 ulaganja u vrlo inovativna novoosnovana (start‑up) poduzeća te mala i srednja poduzeća (MSP) u ukupnom iznosu od više od 500 milijuna eura za potrebe proširenja revolucionarnih inovacija u područjima kao što su zdravstvo, kružno gospodarstvo i internet stvari.

Današnjom je najavom, u odnosu na prvu najavu iz siječnja, obuhvaćeno 69 dodatnih ulaganja. To je čvrst temelj za Fond EIC-a u okviru programa Obzor Europa, za koji se očekuje da će tijekom sljedećih sedam godina uložiti više od 3,5 milijardi eura.

Marija Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Fond EIC-a iznimno se brzo razvija te je postao nova sila u tehnološkim ulaganjima EU-a. Taj jedinstveni oblik financiranja, u kojem se spajaju bespovratna sredstava i vlasnički kapital, pokazao se vrlo privlačnim za najperspektivnija start‑up poduzeća u Europi te im pruža sredstva za razvoj i širenje poslovanja u Europi.

Vlasničkim ulaganjima, koja se kreću od 0,5 milijuna eura do 15 milijuna eura po poduzeću, dopunjuje se financiranje bespovratnim sredstvima u iznosu do 2,5 milijuna eura, koje je već osigurano u okviru Akceleratora EIC-a. Svim ulaganjima prethodi temeljita evaluacija koju provode vanjski stručnjaci, postupak dubinske analize pod nadzorom Odbora za ulaganja Fonda EIC-a te konačna odluka Upravnog vijeća Fonda EIC-a. Vlasnički udjeli Fonda EIC-a kreću se od 10 % do 25 %, a obično se upotrebljavaju za poticanje drugih ulagača u okviru šireg kruga financiranja.

Primjeri potpisanih ugovora

Primjeri nedavno potpisanih ulaganja:

  • Antofénol (Francuska) – poduzeće koje nudi prirodno rješenje za zaštitu voća i povrća nakon berbe
  • Gleechi AB (Švedska) – transformacija osposobljavanja pomoću virtualne stvarnosti
  • Keyou GmBH (Njemačka) – razvoj tehnologije koja omogućuje upotrebu vodika u dizelskim motorima
  • Lixea (Estonija) – nova tehnologija za razgradnju otpadnog drva radi dobivanja sirovina
  • Ophiomix (Portugal) – alat za odlučivanje o presađivanju jetre na temelju molekularnog potpisa.

Na popisu ulaganja koja je potpisao EIC navedeno je samo 16 potpisanih sporazuma jer Komisija ne objavljuje ulaganja dok poduzeće i drugi ulagači ne daju pristanak.

Kontekst

Fond Europskog vijeća za inovacije (Fond EIC-a) osnovan je u lipnju 2020. kao revolucionarna inicijativa Europske komisije za izravna vlasnička i kvazivlasnička ulaganja (u iznosu od 0,5 milijuna eura do 15 milijuna eura) u perspektivna novoosnovana (start‑up) i rastuća (scale‑up) poduzeća u Europi koja imaju velik učinak i odlikuju se bitnim znanstvenim ili tehničkim postignućima. Fond EIC-a osigurava „strpljivi kapital” i ulaže u poduzeća iz svih sektora u svim državama članicama EU-a i zemljama pridruženima programu Obzor 2020.

Cilj Fonda EIC-a jest premostiti kritični jaz u financiranju, a glavna mu svrha nije ostvariti najveći mogući povrat ulaganja u financijskom smislu, već postići velik učinak podupiranjem poduzeća u sektoru revolucionarnih i disruptivnih tehnologija u svim fazama njihova rasta. Namjera mu je privući sudionike na tržištu, dodatno podijeliti rizike izgradnjom velike mreže pružatelja kapitala i strateških partnera prikladnih za zajednička ulaganja te popratiti financiranje. Fond posebnu pozornost posvećuje jačanju položaja i davanju potpore ženama koje osnivaju poduzeća te smanjivanju inovacijskog jaza među državama članicama EU-a.

Fond EIC-a pokrenut je u okviru probne faze EIC-a radi ulaganja u 159 poduzeća odabranih u okviru probnog Akceleratora EIC-a. S obzirom na uspješno iskustvo, Fond EIC-a nastavit će s radom te će se dodatno poboljšati u okviru programa Obzor Europa kako bi se omogućilo ulaganje u start‑up poduzeća i MSP-ove koji su odabrani za financiranje u okviru punog programa EIC-a. Prva ulaganja u okviru punog programa EIC-a očekuju se u drugoj polovici ove godine, nakon prvog roka (16. lipnja 2021.) do kojeg su poduzeća morala poslati potpune zahtjeve Akceleratoru EIC-a.

Dodatne informacije

Mogućnosti za ulaganja u okviru Europskog vijeća za inovacije

Europsko vijeće za inovacije

Print Friendly, PDF & Email