Objavljeno 16. rujna 2021.Brussels Academic Hospital Laboratory

Europska komisija danas je pokrenula Europsko tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA) u cilju sprečavanja, otkrivanja i brzog odgovora na zdravstvene krize. HERA će se baviti prikupljanjem podataka i izgradnjom potrebnih kapaciteta za odgovor i na taj način predviđati prijetnje i moguće zdravstvene krize. U slučaju izbijanja krize HERA će osigurati razvoj, proizvodnju i distribuciju lijekova, cjepiva i drugih medicinskih protumjera, kao što su rukavice i maske, koji su često nedostajali tijekom prve faze odgovora na pandemiju koronavirusa.

HERA je ključan stup europske zdravstvene unije, koji je predsjednica von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije 2020. i koji će ukloniti nedostatke u odgovoru i pripravnosti EU-a na zdravstvene krize.

Prije kriza: pripravnost

Prije zdravstvene krize, u fazi pripravnosti, HERA će blisko surađivati s drugim zdravstvenim agencijama EU-a i država članica, industrijom i međunarodnim partnerima kako bi se EU na nju što bolje pripremio.

HERA će procjenjivati prijetnje, prikupljati podatke i razvijati modele za predviđanje izbijanja bolesti. Početkom 2022. utvrdit će najmanje tri prijetnje visoke razine, provesti mjere za njihovo suzbijanje i ukloniti moguće nedostatke povezane s medicinskim protumjerama.

HERA će usto pružati potporu istraživanju i inovacijama za razvoj novih medicinskih protumjera, među ostalim putem mreža za klinička ispitivanja diljem Unije i platformi za brzu razmjenu podataka.

Osim toga, HERA će pristupiti rješavanju problema na tržištu i jačati industrijske kapacitete. Na temelju iskustva radne skupine za povećanje industrijske proizvodnje cjepiva protiv bolesti COVID-19 HERA će uspostaviti bliski dijalog s industrijom, izraditi dugoročnu strategiju za proizvodne kapacitete i ciljana ulaganja te ukloniti uska grla u opskrbnom lancu za medicinske protumjere.

To tijelo promicat će javnu nabavu medicinskih protumjera, rješavati izazove povezane s njihovom dostupnošću i distribucijom te povećati kapacitete za stvaranje zaliha kako bi se izbjegle nestašice i logistička uska grla.

HERA će usto unaprijediti znanje i vještine u vezi sa svim aspektima medicinskih protumjera u državama članicama.

Tijekom zdravstvene krize: hitan odgovor

U slučaju proglašenja javnozdravstvene krize na razini EU-a HERA može prijeći na provedbu hitnih operacija, uključujući donošenje brzih odluka i hitnih mjera pod vodstvom visokog odbora za zdravstvene krize. Aktivirat će hitno financiranje i pokrenuti mehanizme za praćenje, novi ciljani razvoj, nabavu i kupnju medicinskih protumjera i sirovina.

Pokrenut će se projekt „EU FAB”, mreža uvijek spremnih kapaciteta za proizvodnju cjepiva i lijekova, kako bismo stavili na raspolaganje rezervne proizvodne kapacitete, kao i hitna istraživanja i inovacijske planove u dijalogu s državama članicama.

Poticat će proizvodnju medicinskih protumjera u EU-u i popisati proizvodna postrojenja, sirovine, potrošni materijal, opremu i infrastrukturu kako bismo imali jasan pregled kapaciteta EU-a.

Print Friendly, PDF & Email