Objavljeno 21. srpnja 2021.Europe Green Deal

Poveznice na brošuru, priopćenje za medije i informativne dokumente vezane za paket prijedloga Europskog zelenog plana koji je Europska komisija predstavila prošli tjedan:

Brošura

Priopćenje za medije: Europski zeleni plan: Komisija predlaže preobrazbu gospodarstva i društva da bi se ostvarili klimatski ciljevi

Trgovanje emisijama/ETS: Pitanja i odgovori – trgovanje emisijama – određivanje cijene ugljika *

Raspodjela tereta i propisi LULUCF-a: Pitanja i odgovori – Uredba o raspodjeli tereta i Uredba o korištenju zemljišta, šumarstvu i poljoprivredi

Prilagodba energetskih sustava: Pitanja i odgovori – Priprema našeg energetskog sustava za ostvarenje klimatskih ciljeva

Mehanizam za prilagodbu ugljika na granicama – najčešća pitanja: Mehanizam za prilagodbu ugljika na granicama: pitanja i odgovori

Revizija Direktive o oporezivanju energije (ETD) – najčešća pitanja: Revizija Direktive o oporezivanju energije (ETD): pitanja i odgovori

Promet: Pitanja i odgovori: Održiv promet, infrastruktura i goriva

Strategija za šume:

Priopćenje: Europski zeleni plan: Komisija predlaže novu strategiju za zaštitu i obnovu šuma u EU-u

Nova EU strategija za šume do 2030. godine: Pitanja i odgovori: europski zeleni plan: nova strategija EU-a za šume do 2030.

Informativni dokumenti dostupni su na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku na sljedećim poveznicama, a prijevodi na sve jezike EU-a bit će dostupni u sljedećim tjednima:

Architecture Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3671

Targets Factsheet (tbc): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3674

Social and distributional aspects Factsheets: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3677

Nature and Forest Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3670

Transport Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3665

Energy Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3672

Buildings Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3673

Industry Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3675

Hydrogen Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3676

Carbon Border Adjustment Mechanism Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3666

Making Energy Taxation Greener Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3667

3 Billion Trees Factsheet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3674

Print Friendly, PDF & Email