Objavljeno 10. srpnja 2023.

Europska Komisija donijela je paket mjera za održivu upotrebu ključnih prirodnih resursa te veću otpornost prehrambenih sustava i poljoprivrede u EU-u.

Zakonodavstvo o praćenju tla EU-u će otvoriti put prema zdravim tlima do 2050. jer će se podaci o zdravlju tla prikupljati i stavljati na raspolaganje poljoprivrednicima i drugim upraviteljima tla. Osim toga, održivo upravljanje tlom postat će standard te će se odgovoriti na neprihvatljive rizike za zdravlje ljudi i okoliš uzrokovane onečišćenjem tla.

Potaknut će se i inovacije i održivost tako što će se omogućiti sigurno iskorištavanje tehničkog napretka u području novih genomskih tehnika u svrhu razvoja kultura otpornih na klimatske promjene i smanjenja upotrebe pesticida te zajamčiti održivije, visokokvalitetno i raznoliko sjeme i reprodukcijski materijal za biljke i šume.

Naposljetku, predlažu se nove mjere za smanjenje otpada od hrane i tekstilnog otpada, koje će pridonijeti učinkovitijoj upotrebi prirodnih resursa i daljnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova iz tih sektora.

Te će mjere svima donijeti dugoročne gospodarske, socijalne i zdravstvene koristi te koristi za okoliš. Nova pravila osiguravaju otpornija prirodna dobra te tako posebno podupiru osobe koje žive od zemlje i prirode. Pridonijet će prosperitetnim ruralnim područjima, sigurnosti opskrbe hranom i otpornom i uspješnom biogospodarstvu, osigurati vodeći položaj EU-a u području inovacija i razvoja te pomoći u preokretanju trenda gubitka bioraznolikosti i suočavanju s posljedicama klimatskih promjena.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email