Objavljeno 12. svibnja 2021.Logo Europske komisije

Komisija je danas donijela akcijski plan EU-a: „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla”, koji je glavni rezultat europskog zelenog plana i glavna tema ovogodišnjeg Zelenog tjedna EU-a. On sadrži viziju za 2050. o smanjenju onečišćenja u svijetu na razine koje nisu štetne za ljudsko zdravlje i prirodne ekosustave, kao i mjere za ostvarenje te vizije. Planom se povezuju sve relevantne politike EU-a radi rješavanja problema onečišćenja i njegovog sprječavanja, s posebnim osvrtom na digitalna rješenja. Predviđa se i preispitivanje zakonodavstva EU-a kako bi se utvrdili mogući nedostaci i područja u kojima je potrebno poboljšati njegovu provedbu.

Izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan Frans Timmermans izjavio je: Zeleni plan usmjeren je na očuvanje zdravog planeta za sve. Moramo intervenirati odmah kako bismo osigurali netoksičan okoliš za sve. Ovaj nas plan vodi prema ostvarenju tog cilja. Nove zelene tehnologije mogu nam pomoći u smanjenju onečišćenja i povećati poslovne mogućnosti. Europa radi i na izgradnji čišćeg, pravednijeg i održivijeg gospodarstva pridonoseći tako postizanju nulte stope onečišćenja.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Onečišćenje okoliša ugrožava naše zdravlje, posebno su izložene najranjivije i socijalno ugrožene skupine, a ono je ujedno i jedan od glavnih uzroka gubitka bioraznolikosti. Danas je više nego ikada prije izražena potreba za vodstvom EU-a u borbi protiv onečišćenja na globalnoj razini. S pomoću akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja stvorit ćemo zdravo životno okruženje za Europljane, pridonijeti oporavku i potaknuti prelazak na čisto, kružno i klimatski neutralno gospodarstvo.

U planu su postavljeni glavni ciljevi smanjenja onečišćenja na izvoru do 2030. i EU se usmjerava prema postizanju cilja za 2050. – zdravog planeta za zdrave ljude, posebno u pogledu:

 • poboljšanja kvalitete zraka radi smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti uzrokovanih onečišćenjem zraka za 55 %,
 • poboljšanja kvalitete vode smanjenjem količina otpada, plastičnog otpada u moru (za 50 %) i mikroplastike koja se ispušta u okoliš (za 30 %),
 • poboljšanja kvalitete tla smanjenjem gubitka hranjivih tvari i upotrebe kemijskih pesticida za 50 %,
 • smanjenja broja ekosustava s ugroženom bioraznolikošću zbog onečišćenja zraka za 25 %,
 • smanjenja broja osoba kronično izloženih buci iz prometa za 30 % i
 • znatnog smanjenja proizvodnje otpada i preostalog komunalnog otpada za 50 %.

U planu je naveden niz vodećih inicijativa i mjera, uključujući sljedeće:

 • usklađivanje standardâ kvalitete zraka s najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije,
 • preispitivanje standardâ kvalitete vode, uključujući vode rijeka i mora u EU-u,
 • smanjenje onečišćenja tla i poboljšanje njegove obnove,
 • preispitivanje većine propisa EU-a o otpadu radi prilagodbe načelima čistog i kružnog gospodarstva,
 • poticanje nulte stope onečišćenja uslijed proizvodnje i potrošnje,
 • predstavljanje ljestvice stupnjeva zelene učinkovitosti u regijama EU-a radi promicanja nulte stope onečišćenja u regijama,
 • smanjenje zdravstvene nejednakosti uzrokovane nerazmjernim djelovanjem štetnih učinaka na zdravlje, kojoj su sada izložene najranjivije skupine,
 • smanjenje vanjskog utjecaja ekološkog otiska i onečišćenja EU-a ograničavanjem izvoza proizvoda i otpada koji stvaraju štetne i toksične učinke u trećim zemljama,
 • osnivanje živih laboratorija za zelena digitalna rješenja i postizanje cilja pametnog nultog onečišćenja,
 • jačanje centara znanja EU-a za nulto onečišćenje i okupljanje dionika u okviru zajedničke platforme,
 • djelotvornija provedba cilja nulte stope onečišćenja u suradnji s tijelima nadležnima za okoliš i drugima.

Zajedno sa Strategijom EU-a održivosti u području kemikalija, donesenom prošle godine, ovaj akcijski plan odražava cilj postizanja nulte stope onečišćenja za netoksičan okoliš, koji je povezan s ciljevima EU-a u pogledu klimatske neutralnosti, zdravlja, bioraznolikosti i učinkovitosti resursa i temelji se na inicijativama u području energetike, industrijskog sektora, mobilnosti, hrane, kružnog gospodarstva i poljoprivrede. 

Zeleni tjedan EU-a najveće je godišnje događanje povezano s politikom u području okoliša, koje se ove godine održava od 1. do 4. lipnja. Građani u cijelom EU-u će u okviru tog internetskog događanja, koje obuhvaća glavnu konferenciju u Bruxellesu i više od 600 partnerskih programa, moći sudjelovati u raspravama i iznijeti svoja stajališta o nultoj stopi onečišćenja.

Više informacija na Europe’s Digital Decade: EU digital principles (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email