Objavljeno 16. srpnja 2021.EU šume

Europska komisija danas je donijela novu strategiju EU-a za šume za 2030., ključnu inicijativu europskog zelenog plana koja se temelji na strategiji EU-a za biološku raznolikost do 2030. Strategija obuhvaća paket mjera koje su predložene radi smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. i postizanje klimatske neutralnosti u EU-u do 2050.

Također pomaže EU-u da ostvari plan  poboljšanja uklanjanja ugljika prirodnim putem u skladu sa Zakonom o klimi. Strategijom za šume nastoji se osigurati multifunkcionalnost šuma EU-a zajedničkim rješavanjem problema u području socijalnih, gospodarskih i okolišnih aspekata te se naglašava ključna uloga šumara.

Šume su ključni saveznik u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti. Prikupljaju ugljik i pomažu nam smanjiti utjecaj klimatskih promjena, primjerice hlađenjem gradova, zaštitom od velikih poplava i smanjenjem posljedica suše.

Nažalost, europske šume izložene su brojnim pritiscima, uključujući klimatske. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije te u pitanjima i odgovorima o novoj strategiji EU-a za šume.

Print Friendly, PDF & Email