Objavljeno 15. prosinca 2021.Europe Green Deal

Europska komisija danas je donijela prijedlog nove Direktive o zaštiti okoliša putem kaznenog prava, čime je ispunjena jedna od ključnih obveza iz europskog zelenog plana. Cilj je prijedloga povećati učinkovitost zaštite okoliša obvezujući države članice na poduzimanje kaznenopravnih mjera. U skladu s tim prijedlog sadrži definicije novih kaznenih djela protiv okoliša te predviđa minimalnu razinu za sankcije i jačanje učinkovitosti suradnje u području izvršavanja zakonodavstva. Osim toga, obvezuje države članice na pružanje potpore osobama koje prijavljuju ekološki kriminal i surađuju s tijelima kaznenog progona. Ovaj prijedlog trebao bi pridonijeti zaštiti prirode i prirodnih izvora, kao i javnog zdravlja i dobrobiti građana. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije, pitanjima i odgovorima te u informativnom članku.

Print Friendly, PDF & Email