Objavljeno 6. ožujka 2023.

Europska Komisija donijela je nova pravila za smanjenje prisutnosti arsena u prehrambenim proizvodima. Donošenje nižih dopuštenih količina još je jedan važan korak u ostvarivanju ciljeva europskog plana za borbu protiv raka u pogledu ograničavanja ili uklanjanja karcinogenih kemikalija u hrani. Ta odluka, koja se temelji na znanstvenom izvješću EFSA-e iz 2021., donesena je nakon što su države članice pozvane da prate prisutnost arsena u hrani.

Tom će se mjerom smanjiti dopuštena koncentracija anorganskog arsena u bijeloj riži, a istodobno se utvrđuju nove granične vrijednosti za arsen u prehrambenim proizvodima na bazi riže, hrani za dojenčad, dječjoj hrani, voćnim sokovima i soli. Postojeće najveće dopuštene količine arsena u prehrambenim proizvodima utvrđene su 2015. na temelju mišljenja EFSA-e u kojem se navodi da anorganski arsen može uzrokovati rak kože, mjehura i pluća. Arsen je prisutan u niskim koncentracijama u stijenama, tlu i podzemnoj vodi, pri čemu su hrana i pitka voda glavni načini izlaganja ljudi. Industrijske emisije poput rudarenja i izgaranja fosilnih goriva mogu pridonijeti većim razinama arsena u okolišu, kao i upotreba gnojiva, sredstava za zaštitu drva, insekticida ili herbicida koji sadržavaju kontaminant.

Više informacija dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email