Objavljeno 11. kolovoza 2021.Logo Europske komisije

Komisija je danas utvrdila nove najveće dopuštene količine kadmija i olova u širokom rasponu prehrambenih proizvoda. Cilj je tih mjera dodatno smanjiti prisutnost karcinogenih kontaminanata u hrani i učiniti zdraviju hranu pristupačnijom. To je rezultat obveza preuzetih u okviru Europskog plana za borbu protiv raka. Te će se mjere primjenjivati od 30. kolovoza za olovo i od 31. kolovoza za kadmij. Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane, izjavila je: Znamo da nezdrava prehrana povećava rizik od raka. Današnjom odlukom potrošači su stavljeni u prvi plan jer ćemo našu hranu učiniti sigurnijom i zdravijom, čemu smo predani u kontekstu Europskog plana za borbu protiv raka. To je i daljnji korak u jačanju već strogih globalnih standarda u prehrambenom lancu EU-a i osiguravanju sigurnije, zdravije i održivije hrane za naše građane. Za neke od prehrambenih namirnica smanjit će se najvećedopuštene količine kadmija, kancerogenog okolišnog zagađivača, potencijalnog kontaminanta u voću, povrću, žitaricama i uljaricama. Te će uvjete morati zadovoljiti proizvodi od datuma stupanja na snagu nove Uredbe. Tom će se mjerom povećati sigurnost hrane koja se prodaje i konzumira u EU-u te pomoći ukloniti s tržišta prehrambene proizvode s najvišim koncentracijama kadmija. Osim toga, smanjit će se najveće dopuštene količine olova u mnogim prehrambenim proizvodima, uključujući hranu namijenjenu dojenčadi i maloj djeci. Nove najveće dopuštene količine olova utvrdit će se i za nekoliko vrsta hrane kao što su divlje gljive, začini i sol. Današnje odluke uslijedile su nakon godina kontinuiranog rada Komisije, država članica i Europske agencije za sigurnost hrane te savjetovanja s poduzećima koja posluju s hranom. Kadmij je toksični teški metal prisutan u okolišu, kako prirodno tako i kao nusproizvod poljoprivrednih i industrijskih aktivnosti. Hrana je glavni izvor izlaganja nepušača kadmiju. Budući da je olovo prirodni kontaminant u okolišu, hrana je glavni izvor ljudske izloženosti olovu.

Print Friendly, PDF & Email