Objavljeno 16. rujna 2022.

Europska komisija danas je usvojila europski akt o slobodi medija, novi skup pravila za zaštitu medijskog pluralizma i uredničke neovisnosti u Europskoj uniji. Predložena uredba između ostalog uključuje i zaštitne mjere protiv političkog nadzora i uplitanja u uredničke odluke. Naglasak je stavljen na neovisnost i stabilno financiranje javnih medija, kao i na transparentnost vlasništva nad medijima i dodjele državnog oglašavanja. Utvrđuju se i mjere za zaštitu uredničke neovisnosti i otkrivanje sukoba interesa. Uredbom će se riješiti i pitanje koncentracije medija i osnovati novi neovisni Europski odbor za medijske usluge, sastavljen od nacionalnih medijskih tijela. Komisija je uz to donijela i Preporuku za poticanje unutarnjih zaštitnih mjera za uredničku neovisnost.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: “Posljednjih smo godina vidjeli razne oblike pritiska na medije. Krajnje je vrijeme za djelovanje. Moramo utvrditi jasne principe. Nijedan novinar ne smijem biti pod nadzorom zbog svojeg posla, nijedan javni medij ne smije se upotrebljavati kao propagandni kanal. To je ono što danas prvi put predlažemo: zajedničke zaštitne mjere za zaštitu slobode i pluralizma medija u EU-u.“

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, dodao je: „EU je najveće demokratsko jedinstveno tržište na svijetu. Medijska poduzeća imaju ključnu ulogu, ali se suočavaju sa smanjenim prihodima, prijetnjama slobodi i pluralizmu medija, pojavom vrlo velikih internetskih platformi i mnoštvom različitih nacionalnih pravila. Europskim aktom o slobodi medija osiguravaju se zajedničke zaštitne mjere na razini EU-a kako bi se zajamčio veći broj stavova i mišljenja te kako bi naši mediji mogli djelovati bez ikakvog uplitanja, bez obzira je li riječ o privatnim ili javnim medijima. Novo europsko nadzorno tijelo promicat će učinkovitu primjenu tih novih pravila o slobodi medija i provjeravati koncentracije medija kako se ne bi ograničavao pluralizam.“

Bez političkog uplitanja i špijunaže, stabilno financiranje

Europskim aktom o slobodi medija osigurat će se da javni i privatni mediji mogu lakše prekogranično djelovati na unutarnjem tržištu EU-a bez nepotrebnog pritiska i uzimajući u obzir digitalnu transformaciju medijskog prostora. Zakonom su obuhvaćena sljedeća područja: zaštita uredničke neovisnosti, zabrana upotrebe špijunskog softvera protiv medija, neovisnost javnih medija, testovi medijskog pluralizma, transparentno državno oglašavanje, zaštita medijskog sadržaja na internetu i pravo novog korisnika da prilagodi svoju medijsku ponudu.  

Prijedlog uredbe popraćen i Preporukom u kojoj se utvrđuje niz najboljih praksi za promicanje uredničke neovisnosti i veće transparentnosti vlasništva. Preporuka predviđa skup dobrovoljnih mjera za razmatranje medijskim tvrtkama, kao što su uvjeti za neovisno stvaranje uredničkog sadržaja, osnaživanje novinara da sudjeluju u ključnim odlukama za funkcioniranje medijskih kuća i strategije za osiguravanje dugoročne stabilnosti izrade informativnih sadržaja.

Europsko nadzorno tijelo za slobodu medija 

Komisija predlaže osnivanje novog neovisnog europskog odbora za medijske usluge koji bi sesastojao od nacionalnih medijskih tijela.Odbor će promicati učinkovitu i dosljednu primjenu prava EU-a o medijima, posebno pomažući Komisiji u pripremi smjernica o regulatornim pitanjima u području medija. Također će moći davati mišljenja o nacionalnim mjerama i odlukama koje utječu na medijska tržišta i koncentracijama na medijskom tržištu. Odbor će koordinirati i nacionalne regulatorne mjere u pogledu medija izvan EU-a koji predstavljaju rizik za javnu sigurnost kako bi se osiguralo da ti mediji ne zaobilaze pravila Unije. Odbor će organizirati i strukturirani dijalog između vrlo velikih internetskih platformi i medijskog sektora radi promicanja pristupa različitim medijskim ponudama i praćenja usklađenosti platformi sa samoregulatornim inicijativama, kao što je Kodeks EU-a o suzbijanju dezinformacija.

Sljedeći koraci

Sad je na Europskom parlamentu i državama članicama da u okviru redovnog zakonodavnog postupka rasprave o Komisijinu prijedlogu. Nakon donošenja, ova uredba će se izravno primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji. Komisija će poticati rasprave – posebno u sklopu Europskog foruma za informativne medije – o dobrovoljnim praksama medijskih tvrtki, a vezano za Preporuku uz europski akt o medijskim slobodama.  

Više informacija (na engleskom jeziku)

Objava za medije

Najčešća pitanja

Sažetak

Preporuke

Studija učinka

Informativni video potpredsjednice Jourove

Print Friendly, PDF & Email